Jádroviny

Rybíz Losan
hrušně jabloně jahodník maliník modré peckoviny ořešák ovocné keře ovocné stromy rybíz třešeň višeň

Poznáváme zahradu, abychom do ní dobře vybrali ovocné druhy

21. 3. 2019 Ivan Dvořák

Role, které člověku přináší život, bývají různé. I pěstitelem se můžete stát až jednoho dne. Dříve či později se pak vynoří přání sklízet ovoce, které zatím nemáme. (Pokračování textu…)

číst více
Probírka nožem
hrušně jabloně probírka prořez regulace plodnosti řez jádrovin řez ovocných dřevin

Proč omezovat úrodu jablek a hrušek řezem a probírkou

17. 3. 2019 Josef Sus

Zní to podivně: Proč regulovat plodnost, vždyť přece platívalo, že čím větší úroda na stromě, tím lépe. Pokusím se objasnit, jaké dopady s sebou přináší nadúroda a co naopak získáme, když násadu plůdků včas omezíme. (Pokračování textu…)

číst více
Opakovaný řez výhonů vedl k rozvětvování výhonů
dotazy čtenářů ovocnářská poradna řez jádrovin řez ovocných stromů

Jak napravit, když nesprávným řezem snížíme plodnost jabloní

14. 3. 2019 Josef Sus

Otázka: Na doporučení souseda zkracuji každoročně u dospělých stromů jabloně nové přírůstky při jarním řezu. Sklízím méně plodů. Jak si to mám vysvětlit?

Odpověď: Zkracovat hluboko jednoleté výhony u plodících jabloní má za následek silnější prorůstání pupenů a následné bohaté rozvětvování, přičemž se zároveň s menší intenzitou světla v přehuštěných korunách hůře zakládají květní pupeny.

Pokud v dalším roce opět narostlé jednoleté zkrátíte, systematicky snižujete, resp. oddalujete plodnost a dochází k „vysoukání“ plodného dřeva.

Mnohem vhodnější je při základním zimním (předjarním) řezu ponechat většinu dobře vyvinutých a vyzrálých výhonů s ukončeným růstem bez zkracovacího řezu a ostatní (zahušťující, nevyzrálé) zcela odříznout. Pak byste se měl dočkat vyšší úrody.

Opakovaný řez výhonů vedl k rozvětvování výhonů

Důsledky každoročního silného zkrácení výhonů jabloně

Vidličnatá rozvětvení je třeba postupně redukovat zpětným řezem na mladší, do strany směřující výhon, aby se nevytvářely neproduktivní shluky pahýlů, jak mnohdy vidíme na některých zahrádkách.

Foto autor

Zdroj Zahrádkář 3/2014

číst více
Řez koruny ovocného stromu
obnovovací řez plodnost přírůstek řez jabloní rovnováha růstu a plodnosti

Desatero pro obnovovací řez jabloně: základní pravidla

4. 3. 2019 Václav Jabůrek

Formování a vedení jabloní obnovovacím řezem přizpůsobíme přirozenému odrůdovém vzhledu. Stromy udržujeme v rovnováze růstu a plodnosti.

Dbáme na dobré světlo v koruně

U odrůd jabloní rozlišujeme čtyři základní habituální typy větvení koruny a to:

 1. vzpřímený,
 2. polovzpřímený,
 3. rozložitý,
 4. převislý s tendencí buď bazitonickou (větvení je více rozvinuté ve spodní části), nebo akrotonickou (nejvíce výhonů produkují horní pupeny).

Štíhlé vřeteno Gloster (J-TE-F), 14 let

 

Pěstitelský tvar koruny, který nejlépe využívá světla, je komolý kužel nebo válec s vertikální osou. Představují nejpříznivější tvary pro příjem slunečního záření, které aktivizuje fotosyntézu.

Vedle toho má osvětlení vliv na kvalitu plodných větví, přeměnu vegetativních pupenů na květní, na vývoj plodonošů a v důsledku toho i na vývoj a kvalitu plodů. Optimální využití přímého i difuzního světla má základní význam pro produkci plodů za předpokladu správně zvoleného stanoviště, sponu, tvaru koruny, odrůdy a podnože.

Nerovnovážný stav mezi růstem a plodností je způsoben nepravidelným vývojem větví na celém stromě, což nedovoluje využít optimálním způsobem růstový a plodný potenciál stromu.

 

Kvalitní plodné větve

Základ spodní části vřetenovité koruny je nesporně místo, kde osvětlení bývá nedostatečné. Aby k tomu nedocházelo, vyhneme se dvěma krajním extrémům:

 • Jednak nenecháme zesílit spodní nejnižší větve, které zvyšují hustotu stromu. K té dochází při volbě příliš bujné podnože. Pěstitel pak posiluje větve na spodní části kmene hlubokým řezem s přesvědčením, že absorbují nadměrný růst. Tento způsob však zapříčiní špatné osvětlení a nepříznivě ovlivní kvalitu plodných větví v ostatních částech koruny
 • Za druhé zvolíme takovou vzdálenost mezi stromy, která bude odpovídat vzrůstnosti odrůdy. To ovšem vyžaduje dobře znát vlastnosti jabloně vyplývající především ze vztahu odrůdy a podnože.

 

Východiskem, jak podpořit růst kmene a kvalitu plodných větví v koruně, je odstranit příliš bujné větve ve spodní části osy. Tím zlepšíme osvětlení v dolní zóně stromu.

Udržet strom v předpokládané formě a objemu v určité výšce je velmi obtížné a většinou vzniká růstová nerovnováha v jednotlivých zónách koruny.

 • Nesprávným počátečním zapěstováním stromu dochází k nerovnovážnému stavu mezi růstem a plodností, což bývá způsobeno nepravidelným vývojem větví.
 • Předčasně se vyvíjejí bujné výhony v horní části koruny a spodní plodná zóna je postupně zastiňována.
 • Stromu se nedostává přímého osvětlení slunečními paprsky, což nedovoluje využít optimálním způsobem růstový a plodnostní potenciál.
 • U nevyrovnaných, špatně zapěstovaných tvarů, kde je špatné osvětlení, nedochází k aktivaci fotosyntézy. To se negativně projeví na růstu a plodnosti.

Palmeta Goldstar (M9), 5 let

 

Úprava rovnováhy koruny

Odříznutí ohnuté hlavní osy na vertikální postranní větev přispěje k obnovení rovnováhy v koruně

Desatero obnovovacího řezu

 1. Abychom dostali strom do plodnosti, ponecháme větev s terminálním pupenem. Je v podstatě „mozkem“ stromu, určuje dobré rozdělení vegetace mezi růstem a plodností.
 2. Chceme-li podpořit růst, je třeba řezat mladé větve poblíž hlavního toku mízy, tj. kmene; tomu se říká vyvolat mízu.
 3. Řežeme-li dvouleté či starší větve, umožňujeme v jistých případech lépe rozdělit tok mízy do ostatních částí stromu.
 4. Odstraňujeme větve nebo vertikální výhony a dáváme přednost výhonům, které s horizontálou svírají úhel 30° až 45°.
 5. Když je nutné provést zpětný řez až na vertikální kosterní větev nebo na hlavní osu, krátíme vždy na postranní výhon či větev, která odvede růstovou mízu a tím přispěje k obnovení žádoucí rovnováhy v koruně stromu.(kresba).
 6. Je třeba si pamatovat, že každá řezná rána pilkou nebo nůžkami podněcuje přivolání „vegetativní“ mízy. Vytvoří přednostní tok mízy, který je na újmu ostatních částí stromu. Čím je řezná rána výše v koruně stromu, tím je z hlediska fyziologických pochodů, uvnitř stromu, škodlivější.
 7. Každá část větve položená pod horizontálou rychle stárne, a z tohoto důvodu by měla být v rozumné době odstraněna a nahrazena novou, výše položenou.
 8. Zásahů řezem děláme méně, ale uváženě, aby strom zůstal výkonný a plodný po optimální dobu.
 9. Světlo má podobný význam jako terminální pupen.
 10. Je důležité vědět, že každý strom má mít dopředu určený objem, což je závislé na typu růstu odrůdy a podnože. Pozměnit tvar a objem, znamená často vyprovokovat nerovnováhu ve stromu.

Kresby autor, foto J. Sus

Zdroj Zahrádkář 3/2014

číst více
Roubování jabloně
roubování rouby únor

Starší ovocné dřeviny roubujeme na přelomu února a března

27. 2. 2019

Koncem února a hlavně v březnu přeroubujeme starší peckoviny. Jako první jsou na řadě třešně a višně, pak meruňky, poté švestky a slivoně, nakonec jabloně a hrušně. (Pokračování textu…)

číst více
Průklest jaboně
hrušně jabloně řez jádrovin řez ovocných dřevin únor

Termín zimního řezu jádrovin volíme podle stáří stromu

4. 2. 2019

Do konce února řežeme – prosvětlujeme – méně bujně rostoucí staré jádroviny. Vhodná doba jejich řezu začíná již v prosinci. (Pokračování textu…)

číst více
Jablko odrůdy Gold Bohemia
jablka jabloně odrůdy

Nejchutnější odrůdy jabloní podle pěstitele z Bruntálska

19. 1. 2019 Miroslav Přasličák

Žije a sadaří u česko-polské hranice v podhůří Nízkého Jeseníku, v Moravskoslezském kraji. (Pokračování textu…)

číst více
Stejně silná podnož jako roub
josta kopulace leden meruzalka podnož roubování roubování v ruce rouby

Které ovocné dřeviny roubovat v lednu a jak?

7. 1. 2019 Ivan Dvořák

V lednu můžeme začít s roubováním. Obvykle s tzv. roubováním v ruce. Rouby uložené ve sklepě či venku namočíme na několik hodin do vody, aby natáhly vodu.

Roubování v ruce a pod střechou

V místnosti, kam si přineseme podnože a rouby, je možné roubovat téměř všechny druhy ovocných dřevin, jádroviny, peckoviny i bobuloviny. Roub s podnoží po naroubování srůstá ve skládce – v chladu, v dostatečně vlhkém substrátu. Po výsadbě ven, jakmile přijde jaro a podmínky to dovolí, raší a roste.

Roubování v ruce poskytuje roubujícímu určitý komfort v tom, že je schovaný před zimním počasím. Lepší je, když teplota v místnosti není příliš vysoká, lepší je se obléknout a být v chladu, než nechat podnože osychat ve velkém teple a v suchém vzduchu.

 • Aby při roubování na podnoži nezaschly kořeny je možné je namočit do vody nebo nějakého gelového přípravku, který zabrání jejich zaschnutí.

 

Aby jednotlivé kroky postupu proběhly bez zbytečné prodlevy, předem si nařežeme jak rouby na požadovanou délku, tak i stahovací pásku. K dobré přípravě patří i ostrý nůž. Doporučuje se také natrénovat řez. Díky tomu se naroubovaná podnož může rychle vrátit do provizorní zakládky, kterou je vlhký písek, rašelina, hobliny, lehčí kompost, zemina nebo jen mokrý hadr. Při rychlém naroubování nehrozí poškození kořenů.

Jádroviny: kopulace, plátování, kozí nožka

Používá se obyčejně kopulace (i vylepšená) nebo plátování, roubování na kozí nožku.

Jako podnož se využívají silnější podnože množené vegetativně (takové, které by po vysazení ven do letního očkování příliš narostly), generativní v různé síle – obyčejně podle roubů. Naroubujete-li silnější vegetativní podnož se slušnými základy kořenů, můžete mít do podzimu docela pěkný jednoletý stromek, získáte před očkovanci náskok jeden rok.

Stejně silná podnož jako roub

Stejně silná podnož jako roub. Ideální pro roubování peckovin a bobulovin.

 • U jádrovin není větší problém s roubováním slabších roubů na silnější podnož, za nějaký čas se obyčejně v síle dorovnají, dobře se hojí.
Rubín na M-9 očkovaný 5 cm nad zemí poroste bujněji než ten, který naroubujete (naočkujete) ve výšce 40 cm nad zemí.

Při roubování na silnější vegetativní podnože můžete využít potenciál podnože. Naroubováním podnože M-9 výše nad zemí můžete omezit bujnost odrůdy.

Roubování peckovin

I u peckovin je možné použít silnější vegetativní i generativní podnože v různé síle. V ruce se roubují například vytříděné silnější jednoleté ptačky. U peckovin je třeba opravdu dbát na pečlivost. I když je možné využít všechny způsoby roubování jako u jádrovin, upřednostňuji kopulaci, snažím se používat stejně silné rouby jako podnože. Srůstání při použití plátování, sedélkování i u roubování na kozí nožku může být horší, může se objevit klejotok, rány se s věkem nemusí dobře zavalit. Když ale není jiná možnost, za pokus to stojí. Třeba jen proto, abyste udrželi odrůdu naživu. Nebo abyste měli lepší stromeček, než seženete lepší podnož.

Roubování bobulovin

Bobuloviny se pěstují buď ve tvaru pravokořenného keře, nebo jako stromky roubované na podnožmeruzalku nebo i na jostu – ve výšce korunky. Kmínek josty dobře sílí, hodí se spíše jako podnož pro černé rybízy.

Meruzalka i josta jsou podnože, které často podrůstají. O nějakou tu podnož v zahradě, kde máte stromkový rybíz nebo angrešt nemáte nejspíše nouzi.

I když je možné použít tenčí rouby, než jsou podnože, nedoporučuji to. V místech, kde roub s podnoží zcela nesroste, se otevírá brána pro šedou hnilobu. Pokud se dostane do roubu, zaschne těsně po vyrašení, u starších korunek postupně usychají její části, až roub uschne celý. Pokud roub se stejně silnou podnoží sroste čistě, je riziko napadení šedou hnilobou menší. Poškození šedou hnilobou se objevuje častěji u starších stromků, obyčejně po tužších zimách, kdy mrazy naruší pletiva v místě srůstu podnože a roubu. Po naroubování je dobře stromeček ošetřit právě proti šedé hnilobě a uložit do skládky. Ven se vysazuje, jakmile to půdní a klimatické podmínky dovolí.

 

V případě, že nemáte meruzalku, můžete jako dobře zakořeňující podnož použít řízek odrůdy Jonkheer Van Teets.

Roubování na kořen meruzalky se používá například při zakořeňování angreštů a špatně zakořeňujících odrůd rybízu (zejména Heinemannův pozdní a též i odrůdy z něj vyšlechtěné).

Kořen s naroubovaným angreštem či rybízem se při výsadbě „utopí“. Nad zemí necháme jedno či dvě očka. Když roub zakoření, sílí a obyčejně se v místě roubování zaškrtí (páskou, která v místě roubování zůstává), meruzalka nepodrůstá. A pokud by dál rostla, na podzim se po vyrytí podnož ze zakořeněné sazenice odstraní. U tohoto roubování nevadí, že je roub slabší než podnož.

V únoru už můžeme vyrazit ven a roubovat přímo na stanovišti.

Foto autor

Zdroj Zahrádkář 1/2013

číst více
1 2 3 4

Aby vám nic neuteklo...

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

Titul Zahrádkáře 4/2019 Zahrádkářka 4/2019 předplatit si časopis darovat předplatné

Kalendárium

25. 3. 2019

Růže řežeme s ohledem na skupinu, ke které patří

Čajohybridy řežeme více (na 2–4 očka), abychom dostali krásné a dlouhé stonky. Floribundy grandiflory na 4–6 oček, floribundy 5–7, polyanthybridy na výšku 30 cm, polyantky asi 1/2 výšky tj. 40 cm. Stromkové růže řežeme v zásadě stejně jako keřové.

zobrazit další rady a tipy