Jádroviny

Actinidia arguta má oboupohlavný květ
aktinídie borůvka chocholičnatá cizosprašnost hmyz jahodník maliník opylení opylení révy ostružiník samosprašnost včely

Kolik samic a samců potřebuje pěkná úroda ovoce

12. 7. 2019 Ivan Dvořák

Ačkoliv pečlivě vybereme a do zahrady vysadíme odrůdy svého oblíbeného ovoce, stane se, že s úrodou nejsme spokojeni. Kde hledat příčinu? (Pokračování textu…)

číst více
jablka jabloň květopas mera obaleč pilatka zobonoska

Šetrná ochrana jabloní před škůdci; které přípravky použít

3. 5. 2019 Jan Kazda

Říká se tomu odborně integrovaná ochrana rostlin: Výskyt škodlivých organismů na zahrádce snižujeme kombinací různých opatření.

Tento způsob šetrné ochrany vyžaduje odborné znalosti a také dostatek času na sledování výskytu škůdců. Přínosem je ovšem snížení množství pesticidů a jejich negativních dopadů na prostředí.

Insekticidy jen na zjištěné škůdce

V některých případech bývá použití pesticidů nezbytné. Pak volíme takové účinné látky, které mají minimální vedlejší účinek na další, často užitečné organismy označované termínem necílové. Z registrovaných insekticidů vybíráme pouze ty, které představují nejmenší možné riziko jak z ekologického hlediska, tak i kvůli zbytkům (reziduím) ve vypěstovaných produktech. Preventivní aplikaci insekticidů bez zjištěného výskytu škůdců bychom měli vnímat jako nepřijatelnou.

Kukla květopase jabloňového

Kukla květopase jabloňového

Cílem je zachovat na zahrádce co možná nejširší druhové spektrum různých organismů (tzv. širokou biodiverzitu). Jestliže se nám to na zahrádce promyšlenými postupy povede, vytvoří se postupně během několika let složité mezidruhové vztahy, které často sníží případné škody na rostlinách na minimum a omezí potřebu chemických zásahů.

Kteří škůdci ohrožují kvalitu jablek a jak je eliminovat

Květopas jabloňový

Zejména v teplejších oblastech pravidelně silně poškozuje květy larva květopase jabloňového (Anthonomus pomorum).

Květopas jabloňový je asi 4 mm velký nosatcovitý brouk, který se objevuje na jabloních od začátku rašení. Dospělci kladou vajíčka do zelených poupat a larvička způsobí charakteristické zaschnutí květů (zapečené květy).

Částečně účinným preventivním opatřením je postřik olejovými přípravky stromů před rašením začátkem jara. Přestože se toto ošetření dříve běžně doporučovalo proti květopasu, je méně spolehlivé, protože květopas může přilétnout na zahrádku i ze vzdáleného okolí.

Květopas jabloňový

Dospělec květopase jabloňový

Výskyt brouků je možno zjistit nejlépe sklepáváním v době rašení pupenů při denních teplotách 15 °C. Silnější větví, násadou od nářadí nebo gumovou hadicí sklepáváme hmyz přiměřenou silou z větví na předem připravenou bílou nejlépe látkovou podložku. Jakmile zjistíme jednotlivé brouky, použijeme insekticid. Zásah musí být rychlý, abychom zabránili kladení vajíček.

Pilatka jablečná

Dalším významným škůdcem, který redukuje násadu plodů a způsobuje na části plodů korkové jizvy, je pilatka jablečná (Hoplocampa festudinea). Tento 6–7 mm velký blanokřídlý hmyz se objevuje na jabloních v období květu. Dospělci navštěvují květy, kde se živí pylem a nektarem a kladou zde vajíčka.

Larva pilatky jablečné

Larva pilatky jablečné poškozující zelený plod

Signalizaci výskytu je možno provést rozvěšením  lepových desek před začátkem květu do korun jabloní. Toto opatření může pouhým odchytem při dostatečném množství desek (3 i více podle velikosti stromu) výrazně snížit poškození. Účinnost nebude však nikdy stoprocentní.Aktuálně registrované monitorovací pomůcky uvádí Rostlinolékařský portál.

Při zjištění asi 10 chycených pilatek na lepové desky je možno doporučit rychlé ošetření insekticidy.

 • Aktuálně povolené přípravy a postupy najdete na Rostlinolékařskén portáluPilatka jablečná.

Mera jabloňová

Na poupatech i stopkách kvetoucích květů může sát mera jabloňová (Psylla mali). Dospělci i larvy způsobují zasychání květů. Produkují velké množství sladké lepkavé medovice, která nás spolehlivě upozorní na silnější výskyt.

 • Aktuálně povolené přípravy a postupy uvádí Rostlinolékařský portál. Mera jabloňová.
 • Jarní postřik přípravky na bázi olejů. Proti přezimujícím vajíčkům mer se dříve doporučoval předjarní postřik přípravky na bázi řepkového oleje – Biool (1–5 %). Těmito přípravky se ošetřuje na jaře před rašením pupenů a postřik hubí přezimující stadia škůdců – vajíčka mšic, mer, svilušek, některých motýlů, přezimující housenky a další. Olej zamezí přístupu vzduchu a přezimující stadia se udusí. Podmínkou účinnosti je dokonalé pokrytí celého stromu postřikem. Vzhledem k tomu, že objektivní zjištění špatně viditelných přezimujících stadií škůdců je pro zahrádkáře obtížné a postřik je náročnější nemůžeme doporučit toto preventivní ošetření pro všechny zahrádky, tak jak se to dříve uvádělo. Tento zásah hubí i přezimující užitečné druhy. Lépe je ošetřit cíleně, až při skutečně zjištěném výskytu škůdců na začátku jejich výskytu.

Zobonosky

Drobnější 3–5 mm velká zobonoska jablečná (Caenorhinnus aequatus) nebo větší 5–7 mm velká zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus) jsou nápadní pěkně zbarvení brouci, kteří poškozují žírem listové pupeny, poupata, květy i malé plůdky. Larvy později způsobují opad zelených plodů.

Dospělec zobonosky

Dospělec zobonosky

Dospělci se zjišťují sklepáváním podobně jako květopasové v týdenních intervalech od stadia zelených poupat. V případě zjištění několika brouků (5–10 brouků) použijeme aktuálně povolé přípravky. Zobonoska jablečná. Zobonoska ovocná.

Obaleč jablečný

Housenka motýla obaleče jablečného (Cydia pomonella) způsobuje známou červivost jablek. Na zahrádkách je to zpravidla pečlivě sledovaný škůdce, ale většinou nezpůsobuje tak velké škody na úrodě jako ostatní škůdci uvedení v tomto článku. Každý majitel zahrady by se měl nejdříve rozhodnout podle množství poškozených plodů v minulých letech, zda se mu vyplatí provádět relativně složitou ochranu proti tomuto škůdci.

Dospělci se mohou objevovat na zahrádkách od poloviny května. Motýli jsou aktivní za soumraku. Jejich nálet je možno sledovat podle odchytu samců do feromonových lapačů. Feromonové lapače je nutno pravidelně sledovat 2–3x týdně a ošetřovat podle zjištěného vrcholu letové vlny obalečů.

Významné kladení vajíček nastává v období, kdy je silný nálet dospělců a teplota ve večerních hodinách dosahuje 17 °C. Pomocí feromonového lapače můžeme zjistit i termín náletu případné druhé generace tohoto škůdce v létě v teplých letech nebo nižších polohách.

Na malých zahradách, při větším počtu umístěných lapačů, může i pouhý odchyt snížit významně škodlivost.

 • Vhodnou nechemickou ochranou je použití pásů z vlnité lepenky nebo lepicích pásů, které se umístí kolem kmenů stromů počátkem července (snímají se koncem července). Chytají se tak kuklící se housenky a omezuje se případná druhá generace nebo výskyt v následujícím roce. Viz monitorovací přípravky.
 • Rovněž podpora hmyzožravého ptactva (sýkorky) v zimním období na zahradách přispívá ke snížení výskytu tohoto škůdce.
 • Další nechemické způsoby ochrany jabloní proti obaleči a aktuálně povolené přípravky uvádí Rostlinolékařský portál: Obaleč jablečný.

 

Foto autor

Zdroj Zahrádkář 5/2013, aktualizováno 2018

číst více
broskvoně jahodník maliník odrůdy jabloní odrůdy třešní rybíz

Kupujeme pro výsadbu jahodník, maliník, rybíz, jabloně, třešně…

6. 4. 2019 Ivan Dvořák

Nakupování rostlin k výsadbě do zahrady bývá předělem mezi teorií a praxí. Nabízíme praktické rady, jak pořizovat ovocné rostliny, aby naplnily naše představy. (Pokračování textu…)

číst více
Karkula, jedna z odrůd šlechtěná Josefem Boukalem
časopis Zahrádkář jabloně odrůdy jabloní šlechtitelství

Zahrádkář na návštěvě: jak plyne život šlechtiteli jabloní

27. 3. 2019

Josef Boukal šlechtí nové odrůdy jabloní, účastní se velkých ovocnářských výstav, mezi zahrádkáři je znám i jako pěstitel citrusů. Vztah k oboru získával od dětství. Je ročník 1934. (Pokračování textu…)

číst více
hrušně jabloně jahodník maliník modré peckoviny ořešák ovocné keře ovocné stromy rybíz třešeň višeň

Poznáváme zahradu, abychom do ní dobře vybrali ovocné druhy

21. 3. 2019 Ivan Dvořák

Role, které člověku přináší život, bývají různé. I pěstitelem se můžete stát až jednoho dne. Dříve či později se pak vynoří přání sklízet ovoce, které zatím nemáme. (Pokračování textu…)

číst více
hrušně jabloně probírka probírka plodů prořez regulace plodnosti řez jádrovin řez ovocných dřevin

Proč omezovat úrodu jablek a hrušek řezem a probírkou

17. 3. 2019 Josef Sus

Zní to podivně: Proč regulovat plodnost, vždyť přece platívalo, že čím větší úroda na stromě, tím lépe. Pokusím se objasnit, jaké dopady s sebou přináší nadúroda a co naopak získáme, když násadu plůdků včas omezíme. (Pokračování textu…)

číst více
Opakovaný řez výhonů vedl k rozvětvování výhonů
dotazy čtenářů ovocnářská poradna řez jádrovin řez ovocných stromů

Jak napravit, když nesprávným řezem snížíme plodnost jabloní

14. 3. 2019 Josef Sus

Otázka: Na doporučení souseda zkracuji každoročně u dospělých stromů jabloně nové přírůstky při jarním řezu. Sklízím méně plodů. Jak si to mám vysvětlit?

Odpověď: Zkracovat hluboko jednoleté výhony u plodících jabloní má za následek silnější prorůstání pupenů a následné bohaté rozvětvování, přičemž se zároveň s menší intenzitou světla v přehuštěných korunách hůře zakládají květní pupeny.

Pokud v dalším roce opět narostlé jednoleté zkrátíte, systematicky snižujete, resp. oddalujete plodnost a dochází k „vysoukání“ plodného dřeva.

Mnohem vhodnější je při základním zimním (předjarním) řezu ponechat většinu dobře vyvinutých a vyzrálých výhonů s ukončeným růstem bez zkracovacího řezu a ostatní (zahušťující, nevyzrálé) zcela odříznout. Pak byste se měl dočkat vyšší úrody.

Opakovaný řez výhonů vedl k rozvětvování výhonů

Důsledky každoročního silného zkrácení výhonů jabloně

Vidličnatá rozvětvení je třeba postupně redukovat zpětným řezem na mladší, do strany směřující výhon, aby se nevytvářely neproduktivní shluky pahýlů, jak mnohdy vidíme na některých zahrádkách.

Foto autor

Zdroj Zahrádkář 3/2014

číst více
Řez koruny ovocného stromu
obnovovací řez plodnost přírůstek řez jabloní rovnováha růstu a plodnosti

Desatero pro obnovovací řez jabloně: základní pravidla

4. 3. 2019 Václav Jabůrek

Formování a vedení jabloní obnovovacím řezem přizpůsobíme přirozenému odrůdovém vzhledu. Stromy udržujeme v rovnováze růstu a plodnosti.

Dbáme na dobré světlo v koruně

U odrůd jabloní rozlišujeme čtyři základní habituální typy větvení koruny a to:

 1. vzpřímený,
 2. polovzpřímený,
 3. rozložitý,
 4. převislý s tendencí buď bazitonickou (větvení je více rozvinuté ve spodní části), nebo akrotonickou (nejvíce výhonů produkují horní pupeny).

Štíhlé vřeteno Gloster (J-TE-F), 14 let

 

Pěstitelský tvar koruny, který nejlépe využívá světla, je komolý kužel nebo válec s vertikální osou. Představují nejpříznivější tvary pro příjem slunečního záření, které aktivizuje fotosyntézu.

Vedle toho má osvětlení vliv na kvalitu plodných větví, přeměnu vegetativních pupenů na květní, na vývoj plodonošů a v důsledku toho i na vývoj a kvalitu plodů. Optimální využití přímého i difuzního světla má základní význam pro produkci plodů za předpokladu správně zvoleného stanoviště, sponu, tvaru koruny, odrůdy a podnože.

Nerovnovážný stav mezi růstem a plodností je způsoben nepravidelným vývojem větví na celém stromě, což nedovoluje využít optimálním způsobem růstový a plodný potenciál stromu.

 

Kvalitní plodné větve

Základ spodní části vřetenovité koruny je nesporně místo, kde osvětlení bývá nedostatečné. Aby k tomu nedocházelo, vyhneme se dvěma krajním extrémům:

 • Jednak nenecháme zesílit spodní nejnižší větve, které zvyšují hustotu stromu. K té dochází při volbě příliš bujné podnože. Pěstitel pak posiluje větve na spodní části kmene hlubokým řezem s přesvědčením, že absorbují nadměrný růst. Tento způsob však zapříčiní špatné osvětlení a nepříznivě ovlivní kvalitu plodných větví v ostatních částech koruny
 • Za druhé zvolíme takovou vzdálenost mezi stromy, která bude odpovídat vzrůstnosti odrůdy. To ovšem vyžaduje dobře znát vlastnosti jabloně vyplývající především ze vztahu odrůdy a podnože.

 

Východiskem, jak podpořit růst kmene a kvalitu plodných větví v koruně, je odstranit příliš bujné větve ve spodní části osy. Tím zlepšíme osvětlení v dolní zóně stromu.

Udržet strom v předpokládané formě a objemu v určité výšce je velmi obtížné a většinou vzniká růstová nerovnováha v jednotlivých zónách koruny.

 • Nesprávným počátečním zapěstováním stromu dochází k nerovnovážnému stavu mezi růstem a plodností, což bývá způsobeno nepravidelným vývojem větví.
 • Předčasně se vyvíjejí bujné výhony v horní části koruny a spodní plodná zóna je postupně zastiňována.
 • Stromu se nedostává přímého osvětlení slunečními paprsky, což nedovoluje využít optimálním způsobem růstový a plodnostní potenciál.
 • U nevyrovnaných, špatně zapěstovaných tvarů, kde je špatné osvětlení, nedochází k aktivaci fotosyntézy. To se negativně projeví na růstu a plodnosti.

Palmeta Goldstar (M9), 5 let

 

Úprava rovnováhy koruny

Odříznutí ohnuté hlavní osy na vertikální postranní větev přispěje k obnovení rovnováhy v koruně

Desatero obnovovacího řezu

 1. Abychom dostali strom do plodnosti, ponecháme větev s terminálním pupenem. Je v podstatě „mozkem“ stromu, určuje dobré rozdělení vegetace mezi růstem a plodností.
 2. Chceme-li podpořit růst, je třeba řezat mladé větve poblíž hlavního toku mízy, tj. kmene; tomu se říká vyvolat mízu.
 3. Řežeme-li dvouleté či starší větve, umožňujeme v jistých případech lépe rozdělit tok mízy do ostatních částí stromu.
 4. Odstraňujeme větve nebo vertikální výhony a dáváme přednost výhonům, které s horizontálou svírají úhel 30° až 45°.
 5. Když je nutné provést zpětný řez až na vertikální kosterní větev nebo na hlavní osu, krátíme vždy na postranní výhon či větev, která odvede růstovou mízu a tím přispěje k obnovení žádoucí rovnováhy v koruně stromu.(kresba).
 6. Je třeba si pamatovat, že každá řezná rána pilkou nebo nůžkami podněcuje přivolání „vegetativní“ mízy. Vytvoří přednostní tok mízy, který je na újmu ostatních částí stromu. Čím je řezná rána výše v koruně stromu, tím je z hlediska fyziologických pochodů, uvnitř stromu, škodlivější.
 7. Každá část větve položená pod horizontálou rychle stárne, a z tohoto důvodu by měla být v rozumné době odstraněna a nahrazena novou, výše položenou.
 8. Zásahů řezem děláme méně, ale uváženě, aby strom zůstal výkonný a plodný po optimální dobu.
 9. Světlo má podobný význam jako terminální pupen.
 10. Je důležité vědět, že každý strom má mít dopředu určený objem, což je závislé na typu růstu odrůdy a podnože. Pozměnit tvar a objem, znamená často vyprovokovat nerovnováhu ve stromu.

Kresby autor, foto J. Sus

Zdroj Zahrádkář 3/2014

číst více
1 2 3 4

Aby vám nic neuteklo...

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

Zahrádkář 7/2019 titul Zahrádkářka 7/2019 titul předplatit si časopis darovat předplatné

Kalendárium

16. 7. 2019

Větve přetížené ovocnými plody podepřeme, aby se nezlomily

Ovocné stromy obtěžkané plody tak, že hrozí odlomení větví, včas opatříme oporami. Konce podpěr zakryjeme kusem pryže či hadice, aby nepoškodily kůru větví.

zobrazit další rady a tipy