Zmlazování jádrovin prodlouží životnost stromu až o několik let

13. 6. 2023

Bezplevelné, humózní půdy, přísun vody, hnojení a ochrana před chorobami nebo škůdci. To jsou další podmínky pro úspěšné zmlazování.

Každý živý organismus, ovocný strom nevyjímaje, s věkem nezadržitelně stárne. Projevuje se to zejména nerovnováhou mezi vegetativními a reprodukčními, neboli květními orgány, plodonoše prosychají a větve uvnitř koruny vyholují, ztrácejí obrost. Dosud bohatě plodící jabloně nebo hrušně v pokročilém věku postupně ochabují v růstu i v plodnosti. Ta bývá nepravidelná, ovoce drobné a kvalita horší.

Schéma zmlazení jabloně

Schéma mírného zmlazovacího řezu zákrsku jabloně, kde čárkovaně jsou označeny odřezávané části na stromě

Ke zmlazování můžeme přistoupit, pokud stromy zůstávají celkově zdravé. Tímto zásahem podle typu výsadby, její vitality, kombinace podnože a odrůdy můžeme životnost stromů prodloužit:

  • u menších, krátkověkých stromů přibližně o 3 roky,
  • u stromů dlouhověkých na semenných podnožích o 10 až 12, mnohdy i více let.

Hloubka tohoto zásahu se řídí několika okolnostmi:

  • stářím stromů,
  • intenzitou růstu dané kombinace odrůda a podnož,
  • požadavkem na přijatelnou dostupnost korun při řezu nebo sklizni,
  • očekávanou výší výnosů v daném roce, což je důležité zejména u střídavě plodících odrůd a podobně.

Větve při zmlazení seřízneme tak hluboko, abychom nahradili staré, odplozené dřevo mladším, přednostně dvouletými až tříletými výhony.

Jestliže z různých důvodů přesazujeme nebo nově sázíme starší stromky bez balu,  musíme je rovněž zmladit. Převažující kořenová soustava tak bude zásobovat nadzemní část větším množstvím minerálních látek a dojde rychleji k obnově koruny. Tím se postupně dosáhne pravidelné plodnosti a zlepší se kvalita ovoce.

Než přistoupíme ke zmlazování

Před zmlazením si silnějším průklestem uděláme přehled v koruně. Rozmyslíme si, co musí na stromě zůstat, abychom zbytečně nelikvidovali kvalitní obrost, který nejenže zajišťuje budoucí úrodu, ale má významnou asimilační funkci. Samotný hlubší řez sesazením větví totiž zlepší celkové světlené poměry v porostu, a proto necháme korunu více zahuštěnou.

Zmlazování provádíme v době vegetačního klidu

Někdy se doporučuje, aby nosné větve po zmlazovacím řezu klasických prostorových tvarů vytvářely kužel s vrcholovým úhlem u jabloní okolo 100 až 120 stupňů, u hrušní do 80 stupňů. Tato čísla jsou spíše orientační. Záležet bude hlavně na přirozeném růstu a habitu konkrétní odrůdy příslušného druhu před řezem.

Zmlazovat začínáme od střední osy, neboli terminálu. Výše umístěné větve zkracujeme více než spodní, a to s ohledem na rovnoměrnou distribuci světla. Poblíž rány na zkrácené větvi musí zůstat tažný výhon nebo slabší větev, aby se rána rychle zacelila. Větve nižších řádů neodstraňujeme úplně, pouze je zkracujeme.

Při uskutečnění řezu volíme zpravidla období tzv. vynuceného vegetačního klidu, což připadá na konec února a březen, kdy už je předpoklad, že skončily nejsilnější mrazy.

U extrémně bujně rostoucích stromů se nemusíme bát řezu na začátku vegetace, kdy dojde k žádoucímu omezení růstu. Hlavní větve se zkracují o jednu až dvě třetiny, prodloužený kmen centrální osy, tedy terminál a vedlejší větve postupně, aby po zmlazovacím řezu vytvořily pyramidu se širší spodní základnou.

Mírný zmlazovací řez

Kromě radikálního zmlazení volíme z různých důvodů v intervalu 3 až 4 roky také mírný zmlazovací řez. Jsou to třeba případy, kdy se probouzejí ze spících pupenů na hlavních větvích vlky, nebo stromy začnou střídavě plodit. Nebo pokud chceme dostat dovnitř koruny více světla, snížit nadměrnou výšku nebo omezit šířku koruny, která zasahuje k sousedovi apod.

  • Tento zásah u střídavě plodících odrůd načasujeme na rok, v kterém očekáváme vysokou úrodu.
  • Naopak hluboké zmlazení děláme v roce, kdy stromy plodí málo nebo vůbec.

Zde příklad z mé zahrady: 

Časem jsme odpozorovali, že starší, dosud pěstovaná zimní odrůda jabloně Ontarion přinášela dobré výnosy pouze v lichých letech. Proto jsem v předjaří lichého roku korunu mírně zmladil. Tím jsem zredukoval předpokládanou nadměrnou násadu plodů na podzim a současně zvětšil velikost plodů.

U menších stromů při přeplození doporučuji ještě udělat ruční probírku plůdků těsně po přirozeném propadu začátkem června. Pokud bychom naopak chtěli stejný strom hluboko zmladit, počkáme s tím na následující rok, v kterém žádnou úrodu nečekáme.

Sledujeme délku přírůstků

Při pravidelném každoročním průklestu nebývá zpravidla hluboký zmlazovací řez zapotřebí. Přesto k němu přistoupíme tehdy, pokud jinak zdravé stromy nemají dostatečné, alespoň 200 mm dlouhé nové přírůstky a na udržovací řez nijak výrazně nereagují.

  • U štíhlých vřeten polokosterní větve seřezáváme o polovinu až dvě třetiny do pyramidy, se zachováním dostatečného obrostu. Toto radikální zmlazení neděláme většinou samoúčelně, ale využijeme ji k možnosti přeroubovat stromy, pokud se u nich projevuje střídavá plodnost.
  • Zákrsky, volná nebo štíhlá vřetena a obdobné nízké tvary jádrovin se zmlazují většinou jen tehdy, když předchozí průklest byl nepravidelný nebo nedostačující. Také tehdy, když květní násada zmrzla a stromy se dostanou do nerovnováhy. Různé typy korun ovocných stěn a jiných přísnějších tvarů je třeba posoudit individuálně. Stárnoucí plodonosný obrost detailním řezem zredukujeme tak, aby na stromech zůstalo mladší rozvětvení.

Jabloně začínáme zmlazovat, jestliže běžným průklestem nedosahujeme žádoucí obnovy dřeva. Věk stromů může být velmi rozdílný. U vřeten na slabě rostoucích podnožích do 15 let, u zákrsků až 20 let, zatímco u čtvrtkmenů 35 až 40 let a vysokokmenů na pláněti okolo 60 let.

Pěstujeme-li stromy v horších půdně klimatických podmínkách, může zmlazení nastat dříve. Dobře se hojí rány do průměru 100 milimetrů. Některé z bujných výhonů, tedy vlků, přirozeně rostoucích v koruně stromů můžeme využít pro další tvarování a následnou plodnost. Většinu slabých a málo vyzrálých vlků odřezáváme ve větevním kroužku nebo na patku. V následném období je vhodnější vylamování mladých letorostů na začátku vegetace, optimálně června.

Hrušně vytvářejí mnohdy vznosnou pyramidální korunu. V konečném období plodnosti, kdy stromy ustaly v tvorbě nových přírůstků, zmlazováním prodloužíme jejich životnost a zlepšíme současně kvalitu ovoce v následujících letech. Hrušně snášejí zmlazování ze všech ovocných dřevin nejlépe.

Vysokokmeny a polokmeny hrušní lze zmlazovat ve věku 70 i více let, ostatní tvary podle předpokládaného produkčního období stromů. Ty se dožívající ještě o něco vyššího stáří, než jabloně.

Rány, i ty poměrně velké, v průměru 150 i více milimetrů, zacelují hrušně poměrně dobře, jsou-li správně ošetřovány. Jinak pro zmlazovací řez platí obdobné principy jako u jabloní, včetně obecných zásad.

Foto auto

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Pěkný den,

děkuji za článek, který detailně doplňuje obvyklé popisy výchovného řezu mladých stromků.

Jsem zahrádkář – amatér a časem jsem se naučil průběžně zmlazovat jabloň odrůdy Wealthy. Je to odrůda s tenkými a pružnými výhony. Plodí na dlouhém dřevě a střídavě (každý druhý rok).

Starší jabloně s tímto typem růstu lze ošetřovat podle jediné velmi jednoduché rady – každý rok v březnu odstraňte veškerý převislý plodonosný obrost.

Při dodržování této rady jsou každý rok přírůstky zhruba 30 cm. Touto probírkou plodonosného obrostu jsem zcela odstranil střídavou plodnost. Navíc jsem si zajistil opravdu velké plody.

Wealthy na středně silně rostoucí podnoži M4 v nížině a jílovité půdě je staré 50 let a stále je v perfektní kondici.

Vše dobré přeje

Milan Číha

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

7. 12. 2023

V prosinci odebíráme rouby ovocných dřevin, hlavně peckovin

V prosinci začíná období vhodné pro odběr roubů. Kdo se chystá přeroubovat ovocné stromy, měl by si být jist, že vybere rouby v perfektnímu zdravotnímu stavu.

zobrazit další rady a tipy
1
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x