Jak na vrcholové tvary révy, proč je použít pro stolní hrozny

7. 4. 2022

Vrcholové tvary révy mají plodné dřevo rozmístěné na vrcholu kmínku. Kvalitu hroznů podpoří oslunění letorostů.

Nejpoužívanějším vrcholovým pěstitelským tvarem je rýnsko-hessenské vedení. Nejpoužívanějším způsobem řezu je Guyotův řez založený na kombinaci tažně a dvouokého zásobního čípku.

  • Nejčastěji využívaný řez pro vrcholové tvary je na polotažně nebo dlouhé tažně.

Důležité je udržovat plodné dřevo co nejblíže vrcholu kmínku. Zásobní čípek by měl být umístěn na vrcholu kmínku, ale ke kořenům blíž než tažeň. Z letorostů, které vyrostou ze zásobního čípku, je možné v následujícím roce vybírat plodné dřevo.

Plodné dřevo vyrůstá i ze staršího

Dlouhou dobu se tradovala zásada, že jednoleté plodné dřevo musí vyrůstat z dvouletého, jinak bude jednoleté dřevo neplodné. Při pohledu do vinice však můžeme vypozorovat, že i na jednoletém dřevě, které vyrůstá ze starého dřeva, je normální násada květenství. Po poškození jarními mrazy je dokonce vidět, že i letorosty vyrůstající ze spících oček nesou květenství.

Umístění letorostů, teplo a sluníčko

Z pohledu násady květenství proto není důležité, z jak starého dřeva letorost vyrůstá, ale spíše jaké je umístění letorostu na révovém keři a v listové stěně. Iniciaci květenství podporuje vyšší teplota a především dobré oslunění letorostů. Zastíněné letorosty a tím také zastíněná očka mohou mít nižší násadu květenství.

O iniciaci květenství rozhoduje umístění letorostu v listové stěně. Slabě rostoucí letorosty mají obvykle nižší plodnost než bujněji rostoucí letorosty.

Kde využít vrcholové tvary

Způsob vrcholového tvaru je možné dobře uplatňovat také na pergolách (tj. na opěrných konstrukcích révy) při pěstování stolních hroznů.

Guyotův řez na pergolách může být dokonce výhodnější, než kordonový tvar. Dlouhé tažně můžeme na pergole rozmístit a vyvázat takovým způsobem, aby se navzájem nepřekrývaly. Zelené letorosty, které z tažňů vyrůstají, jsou potom také dobře rozmístěné. Nejsou zahuštěné a hrozny volně visí v prostoru pod pergolou.

Rozmístění letorostů na pergole

Rozmístění letorostů na pergole

Řez na dlouhé tažně je výhodnější především pro pěstování stolních hroznů. Na dlouhém plodném dřevě je vyšší násada hroznů a také větší hrozny s většími bobulemi. Hrozny jsou na pergolách dobře rozmístěné a volně visí do prostoru.

Také vrcholové tvary révy dobře prospívají na opěře zvané pergola

Rovnoměrné rozmístění hroznů zlepšuje podmínky pro dozrávání

Zóna hroznů je dobře vzdušná a hrozny jsou méně citlivé na napadení hnilobami. Horní část rovněž zapěstujeme mírně šikmým způsobem, aby byly hrozny dobře osluněné. Osluněné hrozny potom mají velmi dobrou chuťovou kvalitu.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

19. 4. 2024

Aby jiřinky, mečíky, sasanky a další naplno rozkvetly do krásy

Koncem měsíce vysazujeme v teplejších oblastech a podle vývoje počasí hlíznaté květiny, z nichž zejména jiřinky (Dahlia) krášlí zahradu po celé léto až do prvních podzimních mrazíků. Pokud chceme kvetení jiřin uspíšit, můžeme je přirychlit v teplejších podmínkách v květináčích.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x