Jak na kordonové tvary vinné révy?

4. 3. 2022

Ať už pěstujeme vinnou révu na kordonové tvary nebo vrcholové, každý způsob má své zákonitosti. Vyplatí se nám je respektovat.

Kordonové tvary révy mají větší podíl starého dřeva. Jsou proto vhodné do méně příznivých klimatických podmínek. Kořeny a staré dřevo jsou totiž velmi významným zdrojem zásobních látek. Mohou tak daleko lépe odolávat nepříznivým podmínkám  jako jsou třeba zimní mrazy. O přítomnosti zásobních látek (cukry a minerální látky) se nejlépe přesvědčíme při slzení révy. V tuto chvíli je možné na dřevě pozorovat krystalky soli.

Kordonové tvary na opěrných konstrukcích

Kordonových tvarů dosáhneme různým tvarováním  kordonových ramen. Můžeme zde  najít podobnost například u některých druhů jabloní. To představuje výhodu zejména pro zahrádkáře, kteří révu pěstují u staveb. Prostřednictvím prodlužování kordonových ramen můžeme vést révu k různým opěrným, možno i patrovým konstrukcím.

Teprve na kordonových ramenech tvořených starým dřevem se nechává jednoleté plodné dřevo a to pouze na horní straně ramena. Spodní strana ramena je potom hladká, bez řezných ran. Zajišťuje se tím plynulý tok živin a asimilátů.

kordónový tvar na horní straně plodného dřeva

Plodné dřevo na horní straně kordonového ramena

Plodné dřevo, čípky, tažně

Nejčastěji ponecháváme jako plodné dřevo čípky (1–2 očka) nebo krátké tažně (2–4 očka). Důvodem je možnost rychlého přeplození, ke kterému může dojít  při vysokém počtu ponechaných oček. Na přeplozených keřích jsou menší hrozny a může také docházet k oslabení růstu.

U stolních odrůd buďme opatrní. Čípky a krátké tažně nemusí být pro jejich pěstování vždy optimální ve srovnání s vrcholovými tvary révy. V bazálních očkách na letorostu se většinou tvoří nižší počet hroznů. Hrozny i bobule jsou často menší. U některých odrůd jsou bazální očka na letorostu málo nebo dokonce úplně neplodná.

Kordonové tvary jsou ve své klasické podobě vhodné spíše pro pěstování moštových odrůd. Poskytují dostatek hroznů a zahrádkáři mohou tuto úrodu využívat pro výrobu moštů, burčáku nebo vína.

Vysoký podíl starého dřeva je spojený také s vysokým počtem spících oček na starém dřevě.

  • Výhoda spících oček se projevuje po poškození zimními nebo jarními mrazy. Réva následně raší ze spících oček a tak dojde k zachování keřů.
  • Nevýhoda je, začnou–li spící očka intenzivně rašit. Poté dochází k výraznému obrůstání starého dřeva. Réva následně vyžaduje očištění kmínků a kordonových ramen v zeleném stavu.

Kordonové tvary a jejich zapěstování

Zapěstování je podobné jako u vrcholového tvaru s řezem na tažně. Tažeň tvarujeme vodorovně k vodicímu drátu. V následujícím roce při zimním řezu ponecháme odplozený tažeň jako základ kordonového tvaru. Na odplozeném tažni, který již představuje kordonové rameno, ponecháme plodné dřevo ve tvaru čípků nebo krátkých tažňů.

odplozený tažen na vinné révě kordónového tvaru, foto

Odplozený tažeň jako základ kordonového tvaru

Pokud chceme kordonové rameno dále prodlužovat, vždy použijeme letorost z koncového očka. Ten opět vyvazujeme vodorovně k opoře, kde vytvoří  další základ kordonového ramena.

K pěstování révy se často využívá opěrných konstrukcí v podobě pergol, díky kterým můžeme kordonová ramena snáze tvarovat. Už při jejich tvarování bychom měli myslet na rozmístění plodného dřeva. Na velkých pergolách mohou být plodné letorosty rozmístěné 0,3–0,5 m od sebe. Pergola je pak dobře vzdušná a na plodném dřevě je potom možné ponechat například 4–6 oček.

Plodné čípky na pergole kordónového typu, foto Pavloušek

Kordonová pergola s plodnými čípky

Kordonová ramena můžeme tvarovat rozmanitými způsoby. Při využití pro pěstování stolních odrůd v nevinařských oblastech pečlivě kontrolujeme, aby na keřích nebylo vysoké zatížení. V tomto případě by totiž nemusely hrozny kvalitně dozrávat.

Péče o letorosty

Počet letorostů snadno redukujeme nejenom zimním řezem, ale také vylamováním letorostů při podlomu. Jde o to, aby byl tvar vždy vzdušný a zóna hroznů byla dobře osluněná.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

18. 4. 2024

Dubnové sečení, výsev a dosetí trávníku

Během dubna je již nutné první sečení, sekejte hodně nízko, podpoříte tím odnožování trav. Můžete začít i s přihnojováním, ale – na jaře mají traviny obrovskou růstovou sílu, ke které jim pomáhají uložené zásobní látky. Přirozené živiny vystačí zhruba do června.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x