Pergola jako opěrná konstrukce révy vinné; výstavba a výsadba

6. 10. 2019

Obojí je třeba dobře naplánovat: výstavbu i výsadbu.  Místo pro sazenice révy vybereme tak, abychom mohli pergole dát požadovaný tvar, kterému zase musí odpovídat opěrná konstrukce.

Abychom pokryli celou opěrnou konstrukci pergoly, je třeba použít více sazenic révy vinné. Čím víc révových sazenic použijeme, tím méně zatížíme rostlinu plodnými očky a tím lépe zajistíme kvalitu sklizně. Například pro pergolu čtvercového nebo obdélníkového tvaru se hodí vysadit čtyři sazenice révy vinné.

Révové loubí před vstupem do domu

Pergola v původním slova smyslu; loubí přepjaté liánami révy

Než pergolu postavíme

Při založení pergoly počítáme s tím, že vznikne velký pěstitelský tvar. U révy vinné přitom platí zásada, že nadzemní část révového keře by měla být v rovnovážném stavu s podzemní částí keře, tedy s kořenovým systémem.

V místě výsadby sazenic důkladně připravíme půdu:

  • Odstraníme původní zeminu a nahradíme ji kvalitním zahradnickým substrátem.
  • Vykopeme jámu minimálně 50 x 50 x 50 cm.
  • Zajistíme dostatečnou závlahu a to zejména v době zapěstování tvaru.
  • Ke každému kůlu opěrné konstrukce je zapotřebí vysadit jednu révovou sazenici.

Při výstavbě pergoly, tedy opěrné konstrukce révy, máme na zřeteli, že ponese poměrně velkou hmotnost dřevní hmoty, listů a hroznů.

Zelená pergola jako garáž

Pergola přistavená k domu může mít i účel technického prostoru

Ze dřeva i z kovu

Také kvůli vzhledu zahradní stavbynebo přístavby domu se pro výstavbu pergol nejlépe hodí dřevěné kůly nebo hranoly a trámy. Vhodná bývá i kombinace dřeva s kovovými tyčemi, roxory, případně se silnější dráty.

Pergola poskytne příjemný stín, ale…

Při tvarování pergoly bychom měli mít na paměti, že nám sice může zpříjemnit horké dny svým stínem, ale na druhé straně réva vinná vyžaduje dostatek světla. Většina listové plochy a hroznů by měla být rozmístěna na stěnách pergoly a nikoliv ukryta uvnitř.

Řešením může být pergola jednostranná, z jedné stšny otevřená, což zajistí dostatečný přístup slunečního záření k hroznům. Negativem se však může stát vysoká násada hroznů.

Hodí se stolní odrůdy

Pergola porostlá révou zvlášť vynikne díky výsadbě stolních odrůd. Za správné péči se odmění dobře narostlými hrozny s velkými bobulemi. Ovšem v přiměřeném množství. Silně přetížené liány s hrozny vážícími až několik desítek kilogramů mohou kvalitu vypěstovaných plodů snížit. Hrozny a bobule bývají pak menší, opožděně dozrávají, mají vysoký obsah kyselin, případně i tříslovin.

Zapěstování kmínku

Při zapěstování révy je vhodné vytvořit kmínek z jednoho letorostu. Růst letorostu po výsadbě podporujeme pouze závlahou.

V prvních letech zapěstování tvaru není vhodné dusíkaté hnojení. To totiž podporuje rozvoj „řidších“ rostlinných pletiv a silného jednoletého dřeva, které není zárukou zapěstování kvalitního kmínku. Výživu révy vinné dusíkem aplikujeme až přibližně od 4. roku po výsadbě.

Kmínek se nemusí podařit vypěstovat již v prvním roce po výsadbě. Celý tvar je potom vhodné seříznout opět na dvě dobře vyvinutá očka a zapěstovat kmínek v následujícím roce.

Vícestěn snese více sazenic révy

Pergolu ve tvaru vícestěnu je možné osadit odpovídajícím počtem sazenic révy

Inspirace

Kresby ukazují, že je možné kmínek a ramena tvarovat rozmanitým způsobem. K tomuto je třeba, aby byl zahrádkář vybavený znalostmi, že základ tvaru je tvořený ze starého dřeva. Další velmi důležitá skutečnost je, že réva vinná plodí na jednoletém dřevě. Na keři proto musíme ponechat jednoleté dřevo, které ponese hrozny.

Plodné dřevo je možné na pergole tvarovat systémem na tažně anebo kordonovým tvarem s větším využitím starého dřeva.

Ploché tažně

Ploché tažně lze vést po stěnách pergoly

Kresba znázorňuje možnost tvarování plodného dřeva ve formě plochých tažňů. Tyto tažně je možné tvarovat po stranách pergolové konstrukce a vyvazovat je k drátěnce anebo je ponechat až na „střešní“ části pergoly. Při tvarování plodného dřeva po stranách konstrukce pergoly, je třeba mít na zřeteli, že letorosty mohou za vegetaci narůstat do délky až několik metrů. Jednotlivé listové stěny by si neměly stínit.

Kordónový způsob tvrování révy

Kordónová ramena vytvářejí symetrický obrost

Kresba přibližuje častější způsob tvarování plodného dřeva na pergolách. Celý pěstitelský tvar je zapěstován za starého dřeva, které vytváří kordóny. Na těchto kordónových ramenech ponecháme buď dvouoké čípky anebo krátké tažně. U stolních odrůd je vhodné volit řez na krátké tažně, na kterých se vytvářejí větší hrozny i větší bobule.

Základní řez

Základem ošetřování révy vinné na pergolách je každoroční zimní řez révy vinné. Jestliže v únoru až březnu zapomeneme nebo nestihneme révu vinnou na pergole ořezat, začne velmi rychle přerůstat. Letorosty budou kratší, listy i hrozny budou menší, ale především bude keř hustší.

Kresby P. Tichá

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

23. 4. 2024

Zelenina, bylinky a koření v dubnových výsevech a výsadbách

Do volné půdy vyséváme kořenovou, listovou i košťálovou zeleninu, kterou jsme ven v této sezoně zatím neseli. Vedle toho opakovaně vyséváme zahradní řeřichu, špenát, ředkvičky, saláty a další.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x