Růže svraskalá
Růže
Šodó s jahodami
Šodó

Nejnovější

Přibývá rostlin, jejichž správné české názvy zná málokdo

14. 8. 2015 Jaroslav Rod

Padlí versus plíseň

Za nesprávným rostlinným názvoslovím bývají i nepříliš odborné překlady z cizích jazyků. Třeba termíny pravé padlí a nepravé padlí pocházejí z německého echte Mehltau a falshe Mehltau. Pojem pravé padlí má v češtině ekvivalent padlí.

Padlí v pravém slova smyslu

Nepravé padlí však znamená plíseň, přesněji jednu skupinu mikroskopických hub parazitujících na rostlinách (řád Peronosporales ) – např. původci plísně révy vinné, bramboru, rajčete, cibule, salátu, brukvovitých a okurky).

Plíseň révová, obávaná peronospora

Pepř? Paprika!

Nesprávným překladem vzniklo i označení cayenský [kajenský] pepř. Ve skutečnosti jde o chilli papričky, které dostaly název podle přístavu Cayenne v Guayaně. Český název pepř vznikl nepřesným překladem z angličtiny, kde pepper znamená jak pepř, tak i papriku včetně chilli.

Čínské zelí pekingské

Za nejběžnější příklad můžeme pokládat velmi rozšířený název čínské zelí. Tuto zeleninu bychom správně měli pojmenovávat jako pekingské zelí, neboť vědecký název zní Brassica rapa var. pekinensis, resp. B.  pekinensis. Ovšem v němčině je názvem Chinakohl a v angličtině Chinese cabbage.  A to, co je v češtině čínské zelí (B. rapa var. chinensis ), prakticky u nás známe jen velmi málo.

Co je české, není hezké?

Další příčinou nesprávných názvů je jakási touha po světovosti, kterou často využívají reklamy. Místo původních českých názvů používají názvy cizí a to nejen anglické. Příkladem budiž oregano. Někdy se sice vcelku oprávněně používá pro speciální směs koření, ale v mnoha případech jde jen o dobromysl (Origanum), výstižné pojmenování pro vonnou kořeninovou i léčivou bylinu.

Podobně je tomu u plodiny, označované jako amarant. Botanicky jde o laskavec, který má vědecký název Amaranthus, což v řečtině znamená nevadnoucí či neschnoucí. Zaujmou vás v obchodě sušenky z amarantu, nebo dáte přednost týmž z laskavce?

Marketingová zaříkadla

Velmi často má na použitý název plodiny vliv reklama a snaha přilákat zákazníky. Ty osloví kamčatská borůvka spíš než botanicky správně nazvaný zimolez kamčatský, který s borůvkami nemá nic společného. Četl jsem i nabídku na Amelanchierovu borůvku, přitom šlo o muchovník Amelanchier. Slovo pochází z řečtiny a znamená něco jako zúžené (zaškrcené) jablko. Žádný pan Amelanchier v názvu muchovníku zašifrován není.

Podobně je to s jahodovým stromkem – tropickým keřem Psidiem (nejčastěji Psidium cattleianum) s plody, které s jahodami mají společnou jen barvu a které v Česku plodí asi tak hojně, jako kávovníky, ananasy či banány pěstované v pokojových podmínkách.

Pod výrazem jahodový špenát najdete merlík hlavatý (Chenopodium capitatum), jehož chuť má k jahodám hodně daleko.

Tzv. Inka třešeň pochází ze Střední a Jižní Ameriky, ale s třešněmi nemá nic společného, neboť to není strom, nýbrž keřík: mochyně mexická (Physallis ixocarpa) nebo mochyně peruánská  (P. peruviana). Jsou příbuzné okrasné mochyně židovské (P. alkekengi), známé též jako židovská třešeň či „balonky“.

Především fotogenická je indická okurka. Je to však lagenárie (Lagenaria siceraria) neboli kalabasa a s okurkou je asi tak příbuzná jako rajče s bramborem.

Ačkoliv tzv. čínský fazol má velmi dlouhé „fazolové“ lusky, jde o pěstovaný druh vigny (Vigna spp.).

Stevia rebaudiana je sice sladká a dá se s ní sladit, ale označení sladká tráva jí nepřísluší; s trávou nemá nic společného. Botanicky patří do čeledi hvězdnicovitých. Správný český název je stevie sladká.

Výraz kiwi se v celém světě používá pouze pro velkoplodou aktinidii čínskou (Actinidia chinensis). Avšak u nás se tento výraz přenesl i na maloplodé druhy, pro které jsou správné české názvy aktinidie kolomikta (A. kolomikta) nebo aktinidie význačná (A. arguta).

Cibulopór, česnekopažitka, jabkohrušeň…

Buď ze snahy připodobnit rostlinu známějším druhům, ale také kvůli prodejnosti se objevují názvy cibulopór, česnekopažitka aj. Tzv. cibulopór je typem cibule zimní (sečky, ošlejchu, Allium fistulosum), pro česnekopažitku  (A. tuberosum) by se hodil český pěstitelský název čínská pažitka, případně česneková pažitka, celeropetržel je méně známá varieta celeru – celer listový (Apium graveolens var. secalinum).

Jabkohrušeň také není kříženec jabloně a hrušně, ale pouze druh hrušně (hrušeň čínskáPyrus pyrifolia) s kulatými plody. Tvrdit, že v uvedených případech se jedná o křížence, je jako kdybychom tvrdili, že např. orangután je křížencem člověka a šimpanze nebo červeně kvetoucí slunečnice jsou kříženci běžné žlutě kvetoucí slunečnice s astrou, což mimochodem jsem si nevymyslel, ale skutečně četl. Melounokurka je zase jen typ melounu cukrového (Cucumis melo var. conomon), který má jen protáhlejší plody.

Hledají se české názvy pro nové druhy

Dostávám se k problému pojmenovávání nových druhů plodin, především původu z Dálného Východu. Zmíněná jabkohrušeň se také v české verzi často uvádí pod názvem nashi. Nejsem si jist, zda jde o vhodné označení, a pokud ano, zda název nepočeštit na fonetické naši.  Nebo dát přednost japonské hrušce?

Podobné je to s ačokčou. Rozhodně by neměla být nazývána paprikookurkou nebo se psát jako achocha, achokcha nebo achojcha. Aby ji běžní pěstitelé nazývali jen vědeckým názvem (Cyclanthera pedata) také není možné. Teoreticky by v úvahu mohl přicházet počeštěný název cyklantera.

Ačokča se může vzhledem či chutí podobat jiným zeleninám, ale její původní pojmenování zní také v češtině originálně, není důvod český název nahrazovat

Další vlna nejasností  přichází s dosud neznámými orientálními zeleninami. Z brukvovité zeleniny se tam pěstují nejen zcela jiné botanické druhy, ale existují desítky a stovky variet a typů a stále se rozšiřuje i sortiment mezivarietálních a mezidruhových kříženců. Používání jejich původních názvů (např. pak-choi, hinona-kabu, mibuna, mizuna, komatsuna atd., atd.) je značně problematické, protože i v zemích jejich původů mají tyto názvy často mnoho synonym. Tak např. pro čínské zelí se používají názvy bai-cai, quing-cai, xiao-bai-cai, pak-choi, bak-choi,  chingensai, shakushina, taisin atd., a to vše je anglická a ne česká transkripce. Který z těchto názvů by bylo správné používat u nás?  V tomto případě jedině „čínské zelí“, ale to jen za předpokladu, že se nebude používat pro to, co ve skutečnosti je pekingské zelí.

Ale co ostatní plodiny? Nějaký pořádek a systém v tom ale je však třeba udělat, jinak se mezi sebou brzy nedorozumí ani zahrádkáři.

číst více
Švestka domácí

Švestka, pološvestka, slíva a jiné odrůdy slivoní vhodné do zahrady

7. 8. 2015 Tomáš Jan

Většina kulturních odrůd pěstovaných na českém území geneticky vychází z druhu Prunus domestica L., slivoň švestka neboli švestka domácí.

číst více
Stolní odrůda révy Vostorg

Jak na zahradě v podhůří pečovat o révu v červenci

2. 7. 2015 Jan Kratochvíl

V polohách 400–500 metrů nad mořem  vinná réva v červenci odkvétá a na spodní části hroznů současně i dokvétá. Úspěšný vývj hroznů lze podpořit i opatřením, které provedeme přímo na letorostech vyrašených z hlavních oček.

Jak zamezit sprchávání květenství révy?

Mezi stolními odrůdami vinné révy pěstovanými v zahradách jsou i takové, jejichž květenství částečně sprchává. Například Suzi nebo Vostorg.

Stolní odrůda révy Vostorg

Stolní odrůda Vostorg se léta těší přízni zahrádkářů. Sprchávání květenství je možné bránit zalomením špičky letorostu

Samovolnému opadávání květů se dá bránit jednoduchým zalomením špičky zeleného letorostu v délce 10–20 cm. Tím zastavíme růst výhonu a podpoříme odkvět. Je to snazší řešení, než na hrozny použít postřiky na bázi sloučeniny molybdenu.

Jarní mrazy a náhrada poškozených výhonů

Pokud se v daném roce vyskytnou opakované pozdní jarní mrazy, může dojít k poškození zelených výhonků se zárodky hroznů. Tyto výhonky mohou v dubnu dosahovat již několik metrů.

Vedle těchto výhonků mohou v některých místech tažně prorašit zálistková a spící očka, která sice mohou být z velké části jalová  – bez násady hroznů –, ale přece jen malá část z nich může mít nasazen menší hrozen. Ten může rozkvétat až s měsíčním zpožděním. Je otázkou, zda tyto zálistkové hrozny dozrají, ale za příznivého průběhu vegetace a vývoje teplot je uzrání u raných stolních odrůd velmi pravděpodobné.

Péče o správný vývoj révy

Začínající pěstitelé révy na zahrádkách zapomínají na úkony, které přímo souvisejí s dobrým vývojem  sazenice a mladého keře.

 • Je to zejména důsledné vylámání výhonků a vyrašených oček sazenic.
 • Zároveň je důležité ponechat jeden, maximálně dva nejlépe postavené rosné kořínky z horní štěpované části sazenice. A to v době, kdy jsou kořínky ještě bílé a křehké.
 • Zásasdní je pochopitelně i správná výsadba sazenic, kdy její štěpovaná část by měla i po slehnutí půdy zůstat přibližně 5 cm nad terénem.

Foto Z. Kulhánek

číst více
Hořká pihovatost jablek

Hořká skvrnitost jablek je porucha výživy plodů vápníkem

25. 6. 2015 Jaroslav Rod

Jablka poškozená hořkou skvrnitostí (též pihovitostí) jablek nejsou nakažena chorobou. Jedná se o neparazitní (biotickou) poruchu, která je způsobená nedostatkem vápníku v plodech. Porucha se vyskytuje především na mladých, bujně rostoucích stromech, na větších plodech a to především u odrůd Angold, Bohemia, Coxova reneta, Dukát, Šampion, Topas, ale i některých dalších.

Výskyt hořké skvrnitosti podporuje:

 • nepravidelná zálivka (dlouhodobější období sucha bez dodatkové zálivky),
 • nadbytek dusíku a draslíku v půdě,
 • radikální (hluboký) řez.
Hořká skvrnitost jablek

Hořká skvrnitost jablek

Opakované postřiky pro doplnění vápníku

U stromu s pravidelným výskytem této poruchy se doporučuje od července čtyři až šest ošetření (postřik listů a především plodů) ve čtrnáctidenních intervalech speciálními přípravky s lehce přijatelným vápníkem.

Někdy postačí i postřik rostlin vhodně zředěnou rozpustnou frakcí ledku vápenatého (pozor, nezaměňovat v tomto směru s neúčinným ledkem amonným s vápencem!). Nějaké případné hygienické závadnosti těchto ošetření se není třeba obávat. Ve všech případech je možné plody konzumovat jen po běžném omytí vodou.

Prevence skvrnitosti

Nedostatku vápníku a výskytu hořké skvrnitosti lze zabránit vhodnou pěstitelskou péčí. Pro jabloně je důležité zejména:

 • Obohacovat půdu kompostem.
 • Růst stromu by měl odpovídat jeho plodnosti.
 • Jádrovinám svědčí vápnění mletým dolomitickým vápencem každé tři roky.
 • Pro přihnojení se hodí ledek amonný s vápencem spíše než dusíkatá hnojiva.
 • Příjem vápníku snižuje také draslík.
číst více
Příručka ČZS pro ochranu zahradní ch plodin

Metodiky ochrany zahradních plodin

25. 6. 2015

Publikace pochází z pera rostlinolékařů Petra Ackermanna a Jana Kazdy. Na 450 stranách uceleně popisuje příznaky chorob a následky poškození škůdci.

číst více
Malí zahradníci z Křemže

Jak se rodí nová generace zahrádkářů

25. 6. 2015

Zájem o tento kroužek přitom překvapil samotnou organizátorku: „Náš Zahradnický rok začal s 6 dětmi, poté se přihlásilodalších 11, více jsem bohužel přijmout nemohla.

číst více

Eustoma čili jícnovka potěší ve váze na stole i ve svatební kytici

8. 3. 2015 (red)

Květy původního druhu Eustoma russellianum mají purpurovou až modrofialovou barvu. Od konce osmdesátých let 20. století se šlechtitelům daří rozšiřovat paletu odstínů. Výjimkou nejsou ani plné a dvoubarevné květy. Šlechtěním vznikly i odrůdy s nízkým vzrůstem, vhodné pro pěstování v květináčích. Nejčastěji se však jícnovky užívají jako řezané květiny

Eustoma pro léto i romantické duše

Většina odrůd je k dostání od konce března do konce září. Květy vyniknou jak jednodruhových vazbách, tak v aranžmá s jinými květinami. Svěží letní dojem vnese eustoma do interiéru v podobě kytice bílých či smetanových květin, doplněných několika úzkými zelenými listy, v jednoduché široké váze. K slavnostnějším účelům lze vytvořit působivou kulatou vazbu, tzv. biedermeier, pro kterou jsou vhodnější plné květy. Romantický dojem takové kytice umocní aranžmá tón v tónu.

Jícnovky ve váze pro letní pohodu

Nápaditá aranžmá ocení přátelé i rodina

Eustomy lze aranžovat i méně tradičně. Velmi hezky působí jednotlivé květiny nebo dvojice v malých mističkách s vodou. Díky nim bude u jídelního stolu hned příjemněji. Stejně tak se budou vyjímat jícnovky v malých vázičkách a působit dojmem právě natrhaného lučního kvítí. Propůjčí bytu bezstarostnou prázdninovou atmosféru.

Eustoma jako stvořená pro svatební kytici

Křehkou eustomu lze využít i jako doplněk svatebních šatů nebo ve svatební kytici. Nazelenalá odrůda Mariachi Green vynikne v kombinaci s bílými růžemi. Jícnovky ve váze vydrží v pěkné kondici déle než týden. Prospívá jim pravidelná výměna vody, případně přídavek výživy a místo bez slunečních paprsků.

Zdroj a fotografie HKK

číst více

Projekt hmyzích domečků sklízel obdiv v Olomouci

20. 5. 2014

Budujte hmyzí domečky, vzkázal návštěvníkům jarní Flory Olomouc 2014 Český zahrádkářský svaz.

číst více
1 93 94 95 96

Nejčtenější

Rajské zdrhovadlo aneb deformace rajčete

Co způsobí vady rajčat? Výživa, sucho, viry, bakterie, houby…

26. 5. 2019 Jaroslav Rod

Nekróza, virózy, bakteriózy a další rostlinné poruchy a choroby občas pokazí pěstitelovu radost z úrody rajčat. Lze plody bránit před nákazou a poškozením?

číst více

Voda pro přírodu: pítka, jezírka zahradní, koupací i ve vaně

13. 4. 2019 Milan Bruchter

Voda zpříjemní každou zahradu. A především prospívá životu v nejbližším okolí. Zvlhčuje vzduch, zpestřuje skladbu rostlin a výskyt živočichů.

číst více

Zkušenosti s pěstováním stolních odrůd révy vinné v Polabí

6. 3. 2019

Jan Piškula z  Neratovic pěstuje stolní odrůdy révy vinné v Polabí, v nadmořské výšce 170–175 m. Před časem popsal své zkušenosti časopisu Zahrádkář.

číst více
zobrazit další

Víte, co to znamená "Transpirace"? Podívejte se do našeho slovníku!

Mohlo by vás zajímat

Lichořeřišnice salát ozdobí a dá mu pikantní přichuť

Hlávkový salát s lichořeřišnicí má jemně pikantní chuť

2. 6. 2019 Květa Korečková

Lichořeřišnici pěstujeme na zahrádkách a balkonech hlavně pro její krásné a výrazné květy. Hodí se však i do listového salátu.

číst více

Zahrádkář 6/2019: jak nejlépe pečovat o půdu, plodiny a krásu

27. 5. 2019

V Zahrádkáři na červen najdete množství pěstitelských tipů, o kterých lze tvrdit, že jsou nejen zasvěcené a osvědčené, ale i pokorné; radí zasahovat jemně a opatrně.

číst více
lilie Bright Diamond

Pěstujeme lilie: kam, do čeho a kdy je vysadit, před čím chránit

23. 4. 2019 Josef Kříž

Na stoupající oblibě lilií se podepisuje i fakt, že jejich pěstování je daleko jednodušší než třeba u mečíků.

číst více
zobrazit další

Aby vám nic neuteklo...

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

Zahrádkářka na červen 2019 předplatit si časopis darovat předplatné

Kalendárium

26. 6. 2019

Jiřinky a mečíky potřebují výživu, talovínu stačí vhodné místo

Jiřinky a mečíky jsou brzy po vyrašení vděčné za pravidelnou zálivku a hnojení. Mečíky přihnojujeme roztokem plných hnojiv po vytvoření třetího listu.

zobrazit další rady a tipy