Rašelina

Odumřelá rostlinná hmota v částečně rozloženém stavu na rašeliništích (tady vzniká z mechu rašeliníku), nebo na slatinách a černavách (převážně ze šáchorovitých rostlin). Rostlinné zbytky se na zmíněných místech nemohou úplně rozložit pro nedostatek vzduchu. Těžbou rašeliny na přírodních rašeliništích, vzniklých tisíciletým ukládáním vrstev odumřelých rašeliníků, byla již vážně narušena přírodní rovnováha. Proto použití rašeliny v poslední době ustupuje a při jejím mnohostranném používání je již nahrazována materiály podobných vlastností.

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy