Hnojivo

Prostředek přidávaný do půdy s cílem obohacení půdy živinami nebo organickou hmotou.

Organická látka

Anorganický

Zásobní hnojiva

Superfosfát