Emise

Látky vypouštěné do ovzduší buď přírodní činností (vulkanická), nebo vlivem činnosti člověka – průmyslová činnost, dopravní prostředky. Vznikají převážně spalováním a v atmosféře se vyskytují ve formě plynných exhalátů (zplodin), tvořených tuhými nebo kapalnými částicemi. 

Kalendárium

5. 12. 2023

Které keře lze začít množit dělením a řízky už v zimě

Druhy keřů, které přirozeně zmlazují větším nebo menším počtem výhonků z kořenového krčku, spolehlivě rozmnožíme vegetativním způsobem.

zobrazit další rady a tipy