Emise

Látky vypouštěné do ovzduší buď přírodní činností (vulkanická), nebo vlivem činnosti člověka – průmyslová činnost, dopravní prostředky. Vznikají převážně spalováním a v atmosféře se vyskytují ve formě plynných exhalátů (zplodin), tvořených tuhými nebo kapalnými částicemi. 

Kalendárium

17. 7. 2024

Ostružiník v létě zastřihneme, předčasný obrost zaštípneme

Keře popínavých ostružiníků by neměly být příliš husté. Všechny postranní výhony narostlé na nových výhonech proto už během léta krátíme. Postranní výhony zkracujeme od druhé poloviny června do začátku září za druhým nebo třetím listem.

zobrazit další rady a tipy