Ledek vápenatý (LV)

Účinnou složkou je dusičnan vápenatý Ca (NO3)2, který je velmi dobře rozpustný i ve velmi malém množství vody. Je typickým hnojivem na list s rychlým účinkem, proto je využíván především v 1-2% koncentraci roztoku k mimokořenové aplikaci jako zdroj dusíku, ale hlavně vápníku.

Hlavním nedostatkem je jeho velká hygroskopicita v sypkém stavu se schopností rozplavení již při nízkých teplotách (nad 40°C); následně tvrdne, takže se dá obtížně použít posypem. Dusík z něho je v půdě velmi pohyblivý, rostlinami snadno přijatelný, ale současně i vodou snadno vyplavitelný do spodních půdních vrstev. Není proto vhodné jeho použití na propustných půdách v jednorázových vyšších dávkách. Velmi příznivé je působení na kyselejších půdách – vápník v něm obsažený zmírňuje škodlivý účinek půdní kyselosti (LV je fyziologicky zásadité hnojivo); Ca snižuje také náchylnost sléhavých půd ke kornatění. Doporučuván je proto také k pozdním termínům přihnojování.

ledek amonný s vápencem
ledek amonný

Kalendárium

5. 12. 2023

Které keře lze začít množit dělením a řízky už v zimě

Druhy keřů, které přirozeně zmlazují větším nebo menším počtem výhonků z kořenového krčku, spolehlivě rozmnožíme vegetativním způsobem.

zobrazit další rady a tipy