Ledek amonný (DA)

Dusíkaté hnojivo (dusičnan amonný NH4 NO3) s dvěma formami dusíku, které jsou rostlinami rychle a dobře využitelné, proto je používáno především jako univerzální hnojivo. Výhodné je hlavně pro přihnojování během vegetace.

Dodáván je ve formě bílých krystalků nebo granulek, které jsou ale hygroskopické a spékavé, dále je charakterizován jako hořlavina až výbušnina – platí proto pro jeho transport, manipulaci i skladování zvláštni pravidla. Pro jeho nízkou cenu a dostupnost z dovozu, je i přes uvedené nevýhody stále na trhu. Je hlavní surovinou pro výrobu ostatních ledků s inertními přídavky vápence (LAV), dolomitu (LAD) nebo síranu vápenatého (LAS).