Vektor – přenašeč

1. v genetice – prostředník k vnesení cizorodé genetické informace při genové manipulaci

2. ve fytopatologii – přenašeč virů z rostliny na rostlinu (např. mšice).

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy