Vějíř

Umělý tvar stromu pěstovaný intenzivním řezem, kdy kosterní větve vytvářejí paprsčitý vějíř.