Vegetativní fáze

Období vývinu rostlin před založením květů.