Vápnostřežná (vápnobojná) rostlina

Jiný používaný termín – kyselinomilné, viz. acidofilní rostlina. Jsou to rostliny, kterým se nedaří na vápenci a neporostou ani na zásaditých (vápenitých) půdách – pěnišníky a rostliny čeledi vřesovcovitých.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy