Skarifikace

1. narušení vnějšího obalu obtížně klíčivých – tvrdosemenných semen (hrachor, lesní dřeviny, pecky).

2. mechanické rozrušení travního drnu speciálními ostrými nožovými hráběmi, tím narušení nahromaděné organické vrstvy a zlepšení její mineralizace na loukách a pastvinách. U kulturních a okrasných trávníků je s. nahrazována ohleduplnější vertikutací, kterou se trávník zbavuje zplstnatělé vrstvy a povrch se provzdušňuje.   

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy