Rakije

Pálenka, nejčastěji ze švestek nebo také destilát z jiného ovoce, púvodem ze sev. Balkánu a Dalmácie (u nás obdoba slivovice).