Pálené vápno (PV)

Oxid vápenatý (CaO) – 57-60 % Ca, používaný jako vápenaté hnojivo. Získává se pálením vápence ve vápenkách při teplotách okolo 1 000°C, dodáváno je mleté ve formě prachu. Podle výchozích surovin obsahuje i hořčík v množství do 6 %. PV se vlivem vlhkosti hasí a přechází na hydroxid. Oxid a hydroxid vápenatý působí jako žíravina, může poškozovat rostlinná pletiva a proto se PV používá výhradně mimo vegetaci. Výjimkou je ničení mechu v travních porostech, kde již malé dávky CaO ničí mech a travinám výrazněji neškodí. Použití PV vyplývá z jeho rychlého působení a alkalického účinku. Používá se především na těžkých až středních půdách s dobrou sorpční kapacitou a do půd málo biologicky činných (meliorace těžkých půd, rekultivace luk a pastvin, pozemky s extrémně kyselou půdní reakcí). Podmínkou jeho dobrého působení je po aplikaci nutnost rovnoměrného zapravení a promísení v půdním profilu. S ohledem na riziko místního převápnění není vhodné použití na lehčích půdách a bezprostředně před setím.  

Kalendárium

5. 12. 2023

Které keře lze začít množit dělením a řízky už v zimě

Druhy keřů, které přirozeně zmlazují větším nebo menším počtem výhonků z kořenového krčku, spolehlivě rozmnožíme vegetativním způsobem.

zobrazit další rady a tipy