Osina

Zpravidla delší a drsný vláskovitý nebo štětinatý výrůstek, např. z pluch některých lipnicovitých rostlin. Krátké osině říkáme osinka.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy