Osečkování

Odborný vinařský termín pro zkracování přírůstků vinné révy ve vegetačním období. Réva je během vegetačního období intenzívně rostoucí dřevinou a pro podporu vyzrávání jednoletých výhonů (letorostů) je vhodné jejich zakrácení. Podpoříme tak vyzrávání jednoletého dřeva, které méně namrzá v zimním období. Jednoleté výhony řežeme ve chvíli, kdy se začínají ohýbat k zemi, a to přibližně na délku 50–70 cm, u zálistků (fazochy) ponecháváme jen asi 20 cm jejich délky (3–5 listů).

  • Přirozený růst s ohýbáním výhonů směrem k zemi způsobuje zastínění keře v jeho nižších partiích, porost se zahušťuje a po větších deštích vzniká ideální mikroklima pro šíření houbových chorob.

Podle bujnosti růstu odrůd osečkujeme výhony během vegetace jednou až dvakrát, u velmi bujně rostoucích odrůd zpravidla ještě před kvetením.

Při druhém osečkování zkracujeme také fazochy – v horních partiích keře za 3-5 listem (jsou dalším zdrojem asimilátů pro narůstající hrozny), ve spodních partiích je pro zachování vzdušnosti keře spíše vylamujeme. Nikdy nezkracujeme výhon bezprostředně nad hroznem, protože by mu chyběla dostatečná listová plocha pro vyzrávání. U svislých kordonů (např. systém Vertiko) je doporučené osečkování s odstraňováním zálistků ve třech termínech, u odrůd rostoucích bujně až čtyřikrát za vegetaci.

Cílem tohoto pěstitelského zásahu je omezení nadměrného výparu vody, vytvořeníme optimální oslunění listové plochy bez většího zastínění a tím výrazně podpoříme výživu a vyzrávání hroznů.

Kalendárium

23. 6. 2024

Kdy sklízet květiny k sušení a kde rostliny sušit

Květiny k sušení sklízíme v termínu, který se nejlépe hodí pro uchování  pěkného vzhledu, barvy i kvality květů toho kterého druhu rostliny. K sušení použijeme dobře větraný, tmavý prostor.

zobrazit další rady a tipy