Opylení

Přirozený nebo umělý přenos pylu z prašníků na pestík (bliznu) květu. Je podmínkou oplození, s jehož pomocí se kvetoucí rostliny pohlavně rozmnožují a vytvářejí plody (semena).

Kalendárium

29. 11. 2023

Čím sypat kluzké a zledovatělé chodníky v zahradách?

Při zimní ledovce na pěších cestách a chodnících je nejvhodnějším materiálem pro posyp ostrý písek. Použít můžeme dál i štěrkovou drť, nebo jemnou škváru.

zobrazit další rady a tipy