Oddělek

1. u dřevin – zakořenělý výhon vyrostlý z nahodilého kořenového pupenu, sloužící k vegetativnímu rozmnožování (líska, meruzalka, podnože jabloní).

2. u bylin – část trsu oddělená pro výsadbu.

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy