Naklíčení hlíz

Příprava hlíz (brambor, begonií, jiřin) před výsadbou – získáme tak u pěstovaných rostlin výhodný časový předstih, cení se i připravenost a pevnost narašených oček odolnějších k poškození při vlastní výsadbě.