Močovina

1. dusíkaté hnojivo (MO) s amidovou formou dusíku, amid kyseliny uhličité – CO(NH2)2. V půdě je močovina dobře pohyblivá a rychle se rozkládá na sloučeniny snadno přijatelné pro rostliny i bakterie, amidová forma dusíku (NH4) je dobře sorbována půdou. Podmínkou dobré účinnosti močoviny je její rychlé zapravení do půdy, kdy předejdeme ztrátám čpavku a to zejména za suchého a teplého počasí na půdách alkalických a lehkých s malou sorpční kapacitou. Proto také m. není vhodná pro letní hnojení trávníků. Doporučené je její použití k základnímu předseťovému hnojení téměř ke všem plodinám, je ale nutné dodržet časový odstup setí nejméně 5 dnů po hnojení. M. je dobře rozpustná ve vodě a proto vhodná během vegetace v 1 % roztoku k přihnojení na list. Postřiky močoviny lze dobře kombinovat s mnoha chemickými ochrannými prostředky.

2. látka příbuzná amoniaku. Vzniká štěpením bílkovin jako konečný produkt látkové přeměny. Jsou to toxické odpadní látky a zplodiny látkové přeměny, mohou být díky ní z těla vylučovány v netoxické formě moči.

Kalendárium

29. 11. 2023

Čím sypat kluzké a zledovatělé chodníky v zahradách?

Při zimní ledovce na pěších cestách a chodnících je nejvhodnějším materiálem pro posyp ostrý písek. Použít můžeme dál i štěrkovou drť, nebo jemnou škváru.

zobrazit další rady a tipy