Juvenilita, juvenilní stadium

Stav ve vývoji rostliny před zahájením plodnosti, u dřevin pak často morfologicky odlišný.