Jednocení

Odstranění mladých rostlin protrháním z příliš hustého původního porostu vzešlých vysetých rostlin na vhodnou pěstitelskou vzdálenost. Prakticky se doporučuje jednotit dvakrát – poprvé, jakmile je možné se semenáčky manipulovat a to ve dvojnásobném množství než budeme potřebovat. Podruhé jednotíme na konečnou pěstitelskou vzdálenost po několika týdnech.

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy