Jalovost

sterilita, neplodnost. Přechodný nebo trvalý stav znemožňující pohlavní rozmnožování. Tento pojem je používán spíše u zvířat, u rostlin je to laický název pro samčí květy jednodomých rostlin nebo samčí exempláře dvoudomých rostlin, na kterých se nevytvářejí plody ani semena (např. u okurek). 

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy