F1 hybridy – kříženeci

První generace rostlin vzniklá jako výsledek křížení dvou čistých rodičovských linií, s cílem získat vitální uniformní potomstvo – viz. hybridizace.

Kalendárium

26. 5. 2024

Biologická ochrana rostlin bude čím dál tím užívanější

Problémem chemické ochrany proti škůdcům je možný výskyt zdraví škodlivých reziduí ve sklízených výpěstcích. Riziko roste zejména při nesprávném načasování nebo při nadměrné koncentraci preparátu. Stále významnějšími se proto stávají možnosti biologické ochrany rostlin.

zobrazit další rady a tipy