Dominance

– převládání. Termín používaný v genetice – jedná se o překrývání projevu jednoho znaku (dominantního) u křížence, nad projevem znaku druhého (recesivního); např. červená barva nad bílou.

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy