Dominance

– převládání. Termín používaný v genetice – jedná se o překrývání projevu jednoho znaku (dominantního) u křížence, nad projevem znaku druhého (recesivního); např. červená barva nad bílou.