Diploidie

Přítomnost dvou sad chromozómů v buněčném jádře, která je přirozeným stavem tělních buněk vyšších rostlin a živočichů.