Dělohy – kotyledony

První lístky na klíčící rostlině; jsou založené již v semeni a mívají odlišný tvar od následných pravých listů. Podle jejich počtu rozlišujeme rostliny jednoděložné (liliovité), dvouděložné (většina ostatních) a víceděložné (nahosemenné).

Kalendárium

26. 5. 2024

Biologická ochrana rostlin bude čím dál tím užívanější

Problémem chemické ochrany proti škůdcům je možný výskyt zdraví škodlivých reziduí ve sklízených výpěstcích. Riziko roste zejména při nesprávném načasování nebo při nadměrné koncentraci preparátu. Stále významnějšími se proto stávají možnosti biologické ochrany rostlin.

zobrazit další rady a tipy