Dědičnost

Schopnost živých organismů, předávat svým potomkům soubor biochemických, fyziologických, anatomických a morfologických vlastností. D. mimojaderná – dědičnost vlastností, jejichž genetická informace je uložena mimo buněčné jádro (v mitochondriích, plastidech, plasmidech). Tyto vlastnosti jsou následně děděny jen prostřednictvím matky.