Biocenóza

Část biosféry, zahrnující společenství organismů (rostlin, živočichů a mikroorganismů) žijících a vyskytujících se na určitém území. Mezi sebou i vzhledem k neživé přírodě mají určité vztahy. Složku rostlinnou nazýváme fytocenóza, živočišná tvoří zoocenózu. 

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy