Asimilace – fotosyntéza

Proces příjmu jednoduchých látek, kysličníku uhličitého (CO2), vody (H2O), kyslíku (O2) z vnějšího prostředí a jejich zapojení do procesů tvorby aminokyselin, sacharidů, bílkovin, lipidů aj. Základním procesem je fotosyntéza – tj. slučování oxidu uhličitého a vody za účasti sluneční energie. A. se týká také příjmu jednotlivých živin.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy