Apikální

Také terminální, umístěný na vrcholu (konci) stonku. Termín je používaný především pro označení umístění meristému, pupene nebo květu.

A. dominance – je řídící vliv vrcholového pupenu, který omezuje vývoj postranních (laterálních) pupenů. Dojde-li k odstranění vrcholového pupene, apikální dominance je přerušena a tuto funkci přejímá pupen nejblíže níže postavený.

A. pupen – viz. pupen.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy