Allogamie (heterogamie)

Opylení květu pylem jiného květu téhož nebo jiného jedince, kdy pyl bývá přenesen prostředníkem – hmyz, vítr, pták, voda. Viz. také cizosprašnost.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy