Letní řez jabloní a hrušní pomůže zvýšit sklizeň

4. 7. 2022

Hlavním cílem, proč provádět letní řez, je dosažení každoroční kvalitní sklizně ovoce při současném zachování přiměřeného růstu.

Příliš bujný růst stromu přirozeně sníží nebo omezí výnosy stromů.  Příliš redukovaný růst v dané vegetaci v sobě pro změnu skrývá riziko drobnějších plodů v tomtéž roce a nižší výnos v roce následujícím. 

Co je letní řez?

V širším slova smyslu zahrnuje jakýkoli zásah do korun ovocných dřevin v období vegetace, což je od poloviny dubna až do poloviny září. Řez můžeme provést nožem, pilkou či nůžkami. V červnu sem spadá vytrhávání tzv. vlků uvnitř zahuštěných korun stromů, vyvazování, popř. nalomení, zaštipování nebo houžvení letorostů. Svým způsobem lze za specifickou formu letního řezu považovat i ruční probírku.

Časně letní prosvětlovací řez jabloně po přeroubování

Časně letní prosvětlovací řez jabloně po přeroubování

Někdy je obtížné samotným zimním řezem potlačit růst v určitých místech. Odřežeme-li například silné, zahušťující a nežádoucí výhony v koruně mladších stromů, na jaře se vyvinou ze spících pupenů v blízkosti řezných ran nové letorosty. Ty pojmou téměř všechny rezervy nahromaděné během předcházejícího období vegetace a přemění se ve zmiňované vlky o téměř stejné tloušťce. Přitom postačí, když v průběhu června tyto letorosty poblíž místa řezu odstraníme.

Začátkem srpna na jabloni odřízneme vyrůstající letorosty. foto J. Sus

Odříznutí letorostu jabloně za použití žabky začátkem srpna. Málo vyzrálé, etiolované letorosty odstraníme hladce ve větevním kroužku, ostatní na krátkou patku.

To je jeden ze základních fyziologických rozdílů mezi zimním a letním řezem. Při letním se plně odstraní zásobní látky a vyrůstající letorosty.

 Základní řez během vegetace

Rozlišujeme řez letní základní a letní doplňkový.

  • Při základním letním řezu dodržujeme stejná pravidla jako u prosvětlovacího, udržovacího,  zimního řezu s ohledem na jednotlivé ovocné druhy a odrůdy v kombinaci s použitými podnožemi.
  • Letní doplňkový řez následuje po klasickém zimním, předjarním nebo jiném, časově opožděném základním řezu.

Pro srovnání: U peckovin jsou nejvhodnějšími termíny pro základní letní řez fenofáze. Jde o období vývinu zejména pupenů, listů a květenství až po odkvět stromů. Nastává v polovině dubna až květen, popřípadě během sklizně nebo po sklizni ovoce v červenci až srpnu.

Poněkud jiná situace je u jabloní a hrušní. Tyto dva druhy prosvětlujeme řezem především v předjaří. Hovoří se o základním zimním řezu, který probíhá v době vegetačního klidu, tedy od listopadu do konce března. Stromy, na tento zejména pozdně zimní řez v únoru až březnu, reagují vcelku přijatelně. Současně je nebezpečí výskytu chorob výrazně nižší i při hlubokém řezu.

Při pravidelném každoročním základním časně letním řezu posunutým do doby kvetení bylo víceletými pokusy potvrzeno významné zbrzdění růstu. Současně se snížil výnos v důsledku zmenšení plodů stromů u slabě rostoucích kombinací vybraných odrůd jabloní na slaběji rostoucích podnožích. Jde o podnože M9, M27, J-TE-E a J-TE-F, J-TE-G a zčásti i u hrušní na kdouloni typu MA.

Tento řez volíme u jádrovin na zmíněných podnožích jen tehdy, mají-li stromy nepatrnou násadu a v daném roce současně hrozí zbujení růstu, a to v odstupu alespoň tří let.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

17. 4. 2024

Živé ploty ze stálezelených dřevin; druhy podle velikosti

Stálezelené dřeviny se hodí pro živé ploty, které mají celoročně zůstat neprůhledné. Ploty tvarované řezem navíc mohou pozemek chránit proti větru a prachu. Péče o odolné druhy dřevin je snadná.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x