Vegetační doba

V obecném výkladu je to období s příznivými tepelnými, vlhkostními a světelnými podmínkami pro život rostlin. Individuální v. d. záleží na druhu rostliny a podmínkách.

Kalendárium

3. 12. 2023

Začátkem prosince připravíme chvojí pro přikrývku rostlin

Na začátku prosince je dobré připravit zásobu chvojí, abychom ho měli po ruce v případě, že přijdou silnější mrazy a bude třeba přikrýt dosud nechráněné rostliny. Zabezpečit potřebují zejména stálezelené a dvouletky.

zobrazit další rady a tipy