Vajíčko

1. drobná samičí reprodukční částice, kterou je možné najít na šupině (u nahosemenných) nebo v semeníku (u krytosemenných rostlin). Z vajíčka po oplození vzniká semeno.

2. rozmnožovací stadium škůdců.