Slaměnky

1. lidový botanický název pro smil listenatý (Helichrysum bracteatum).

2. výraz označuje v praxi usušené květy rostlin používaných ve vazačství, které mají korunní lístky papírovitě tuhé a po ustřižení a usušení si udrží svou původní barvu. Nejznámějšími je smil (Helichrysum) a limonka – statice (Limonium). K sušení jsou vhodné i další rostliny a květiny běžně pěstované v zahradách i mimo ně.