Síra – S

Makroelement. Funkce síry v rostlinách souvisí úzce s metabolismem dusíku. Síra je důležitá pro některé druhy rostlin, pro tvorbu jejich specifických látek, které ovlivňují chuť, vůni, aroma – tím jejich důležité vlastnosti a produkty z nich.

Nedostatek se projevuje žloutnutím listů, které začíná od nejmladších listů. Při trvalejším nedostatku pak přechází i na spodní listy. Charakteristické je u brukvovitých rostlin, kdy nejmladší listy jsou nejprve světle zelené, později žloutnou až mají růžový nádech; mají omezený růst do šířky a jeví se jako úzké a dlouhé – rostliny na první pohled strádají.

Nadbytek je rostlinami poměrně dobře snášen, do určitého množství mohou dokonce S ve svých pletivech ukládat bez poškození. Teprve překročení určité hranice, spolu se zasolením půdy (Cl, Na a K) v aridních oblastech a krytých objektech (skleníky, fóliovníky), působí depresivně – je narušena vzcházivost rostlin, později i růst u citlivějších (kapradiny, primule, orchideje, salát, brukev). Toxicita SO2 z ovzduší se dnes projevuje jen u citlivých jehličnatých stromů poškozením pletiv, a to jen ojediněle v zimním období a v uzavřených lokalitách.

Kalendárium

17. 7. 2024

Ostružiník v létě zastřihneme, předčasný obrost zaštípneme

Keře popínavých ostružiníků by neměly být příliš husté. Všechny postranní výhony narostlé na nových výhonech proto už během léta krátíme. Postranní výhony zkracujeme od druhé poloviny června do začátku září za druhým nebo třetím listem.

zobrazit další rady a tipy