Síra – S

Makroelement. Funkce síry v rostlinách souvisí úzce s metabolismem dusíku. Síra je důležitá pro některé druhy rostlin, pro tvorbu jejich specifických látek, které ovlivňují chuť, vůni, aroma – tím jejich důležité vlastnosti a produkty z nich.

Nedostatek se projevuje žloutnutím listů, které začíná od nejmladších listů. Při trvalejším nedostatku pak přechází i na spodní listy. Charakteristické je u brukvovitých rostlin, kdy nejmladší listy jsou nejprve světle zelené, později žloutnou až mají růžový nádech; mají omezený růst do šířky a jeví se jako úzké a dlouhé – rostliny na první pohled strádají.

Nadbytek je rostlinami poměrně dobře snášen, do určitého množství mohou dokonce S ve svých pletivech ukládat bez poškození. Teprve překročení určité hranice, spolu se zasolením půdy (Cl, Na a K) v aridních oblastech a krytých objektech (skleníky, fóliovníky), působí depresivně – je narušena vzcházivost rostlin, později i růst u citlivějších (kapradiny, primule, orchideje, salát, brukev). Toxicita SO2 z ovzduší se dnes projevuje jen u citlivých jehličnatých stromů poškozením pletiv, a to jen ojediněle v zimním období a v uzavřených lokalitách.

Kalendárium

5. 12. 2023

Které keře lze začít množit dělením a řízky už v zimě

Druhy keřů, které přirozeně zmlazují větším nebo menším počtem výhonků z kořenového krčku, spolehlivě rozmnožíme vegetativním způsobem.

zobrazit další rady a tipy