Půdní sorpční komplex

Seskupení půdních částic humusu a jílu s velikostí agregátů 2-10 mm, které jsou typické pro humusové horizonty hlinitých půd. Mezi p. s. k. a půdním roztokem probíhají výměnné reakce, důležité pro výživu rostlin.

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy