Půdní sorpční komplex

Seskupení půdních částic humusu a jílu s velikostí agregátů 2-10 mm, které jsou typické pro humusové horizonty hlinitých půd. Mezi p. s. k. a půdním roztokem probíhají výměnné reakce, důležité pro výživu rostlin.

Kalendárium

23. 7. 2024

Co dělat v zahradě proti padlí na okrasných rostlinách

Vysoké denní teploty a chladno v noci podporují rozvoj padlí. Najdeme ho na listech růže, hortenzie, šeříku, tavolníku, dřišťálu, mahonie, hlohyně a dalších. Rozvoj infekce zastaví včasný chemický zásah.

zobrazit další rady a tipy