Postranní obrost

Postranní výhonky a větévky vyrůstající z hlavního stonku rostliny; typickým příkladem je chryzantéma (listopadka) větvící přirozeně během růstu. Při zpomalení růstu zaštípnutím, nebo s použitím růstového regulátoru, je růst postranního obrostu stimulován a vytváří se u rostliny dříve, než by tomu bylo u přirozeného vývoje.

Kalendárium

23. 5. 2024

Citlivě upravená venkovská zahrada si uchová svou krásu

Zahradu na venkově bychom měli upravovat tak, aby odpovídala místním pěstitelským tradicím, klimatickým poměrům i okolní přírodě.Víc než jinde tu platí, že v jednoduchosti spočívá půvab i svéráz zahrady.

zobrazit další rady a tipy