Placebo

– „prázdný“ přípravek, kterým se ověřuje domnělý, tedy sugestivní účinek určité látky – placebo efekt. P. je důležité při ověřování skutečné, objektivně zjistitelné účinnosti léčiv. 

Kalendárium

8. 12. 2023

Do konce prosince lze odebírat a uskladnit rouby révy vinné

Rouby révy o délce 30 cm odebíráme z jednoletého dřeva. Lehce je zvlhčíme, zabalíme do igelitového sáčku a uskladníme ve studeném sklepě, chladicím boxu apod. Také pro révu platí, že množitelský materiál stejně jako sazenice musí být zcela zdravé.

zobrazit další rady a tipy