Klon

Soubor potomků vzniklý nepohlavním, tj. vegetativním rozmnožením z jediné rostliny (např. roubováním, řízkováním, hřížením, dělením apod.). Předností klonu je jeho genetická jednotnost, nedostatkem pak ohrožení přenosnými chorobami.