Erektoid

Forma rostliny s výrazně vzpřímeným růstem než je pro příslušný druh typické. Erektoidní formy mají obvykle původ ve spontánních nebo vyvolaných mutacích. U některých plodin mají velký šlechtitelský význam, protože jednotlivé vzpřímenější rostliny zabírají méně místa a lépe využívají světlo. Umožňují zvýšovat výnosy pěstováním v hustším sponu a při vyšší intenzitě hnojení, aniž by to mělo negativní vedlejší účinky např. poléhání, menší provětrávání porostu, napadení chorobami ap. 

Kalendárium

1. 12. 2023

Prosinec pouští do zahrady zimu: „Račte vstoupit, madam“

Poslední měsíc roku, necelých 50 hodin průměrného slunečního svitu čili asi 2 % celoročního úhrnu, teplota půdy směřuje pod nulu. Ale také slunovrat, Vánoce, někdy i na sněhu.

zobrazit další rady a tipy