Bakterie

Mikroskopické jednobuněčné organismy s celkově jednodušší buněčnou strukturou.

1. B. amonizační – bakterie způsobující rozklad látek na čpavek (amonizace).
2. B. denitrifikační – bakterie způsobující rozklad dusíkatých sloučenin (denitrifikaci).
3. B. hlízkové – jsou skupinou bakterií žijících na kořenech bobovitých rostlin (symbioza), kde vytvářejí drobné nádorky (hlízky) na kořenech a po svém odumření tak obohacují půdu o vzdušný dusík, využitelný rostlinou.
4. B. nitrogenní – ty, které jsou schopné přijímat a poutat dusík přímo ze vzduchu.
5. B. nitrifikační – bakterie schopné vytvářet dusíkaté látky.

Kalendárium

23. 5. 2024

Citlivě upravená venkovská zahrada si uchová svou krásu

Zahradu na venkově bychom měli upravovat tak, aby odpovídala místním pěstitelským tradicím, klimatickým poměrům i okolní přírodě.Víc než jinde tu platí, že v jednoduchosti spočívá půvab i svéráz zahrady.

zobrazit další rady a tipy