Agregát (půdní)

Strukturotvorná jednotka půdy. Je tvořena půdními částicemi (jíl, prach a písek) různě se mezi sebou shlukujícími do drobtů, hrudek a hrud, ve kterých jsou mezi sebou spojovány tmelem (humusem, vápníkem, biologickými pojidly – slizy).