Agregát (půdní)

Strukturotvorná jednotka půdy. Je tvořena půdními částicemi (jíl, prach a písek) různě se mezi sebou shlukujícími do drobtů, hrudek a hrud, ve kterých jsou mezi sebou spojovány tmelem (humusem, vápníkem, biologickými pojidly – slizy).

Kalendárium

29. 11. 2023

Čím sypat kluzké a zledovatělé chodníky v zahradách?

Při zimní ledovce na pěších cestách a chodnících je nejvhodnějším materiálem pro posyp ostrý písek. Použít můžeme dál i štěrkovou drť, nebo jemnou škváru.

zobrazit další rady a tipy