Co dělal opat a jak dopad’ opad aneb červnová probírka plodů

21. 6. 2021

Předevčírem jsem byl střihat zatím drobná jablíčka, aby jich v koruně jabloně zůstalo přiměřeně. Probírka plodů však byla potřeba méně, než jsem očekával.

Ačkoliv poměrně jednotvárné až nudné úpravy koruny nebylo tentokrát tolik, myšlenky mi utíkaly jinam. Konkrétně ke slovům, která stejně znějí, ale různě se píšou. Snad jen Jiří Suchý z divadla Semafor by ta slova nelenil hlasově odlišit.

Napadla mě totiž otázka, zda i opat v dávných dobách sledoval opad. Opat jako představitel kláštera mužského řádu se nejspíš zajímal o úrodu ovoce v klášterní zahradě. Mniši se pěstitelstvím zabývali, to je známá věc. Vždyť opatem byl třeba slavný šlechtitelský badatel J. G. Mendel.

Ale zpátky k opadu ovocných plůdků.

Přiměřenou násadu není třeba redukovat a naopak

O část opadu se postará příroda – odpadnou špatně opylené květy, plůdky napadené škůdci a jinak poškozené

Co v červnu ze stromů opadá, napřesrok jako když najdeš

Stalo se vám, že jste na zahradě pod jabloněmi našli spousty malých jablíček, jako by tu někdo řádil, aby pokazil úrodu? Červnový opad plůdků bývá nejviditelnější u jabloní a hrušní. Obvykle tím víc, čím bohatěji stromy kvetou. Dá se odhadnout předem, že většina ze založené násady postupně odpadne a jen z části květů se vytvoří plody, které posléze sklidíme.

  • Přirozený opad má pro jádroviny zásadní význam. Dokáže násadu plodů zregulovat do přiměřeného množství, což se v životě stromu příznivě projeví letos stejně jako v následujících letech.

Jádroviny kvetou ve shlucích, které botanici nazývají chocholíky. V květenství bývá pět a více květů. Tyto květy rozkvétají postupně jak v jednotlivých chocholících, tak v rámci jednoho stromu.

  • Vyšší počty květů mají za úkol zvýšit pravděpodobnost, že i v nepříznivých podmínkách aspoň některé květy budou opyleny a vytvoří se z nich plody se semeny.

Peckoviny, broskvoně a meruňky zakládají samostatné kvítky, třešně, višně a slivoně po jednom kvítku nebo v menších shlucích. Také tyto druhy se přebytečných plůdků zbavují opadem.

U třešní se často o probírku plodů postará opad

Pokud jsou u třešní příznivé podmínky pro kvetení a další vývoj plodů, může se bohatá násada udržet

Probírka v režii stromu: opad

Během června si ovocný strom sám vyhodnotí svůj dosavadní vývoj plodnosti. Jako by se ptal: Jsem schopen udržet veškerou svou letošní násadu plodů? Vytvořím dost asimilátů, abych hmotu svých plodů uživil a zvětšil? Možná, snad. Podle situace strom nějaké plůdky sám uvolní.

Ale ve hře je ještě jeden rozhodný moment. V červenci se začínají diferencovat, tedy vyvíjet, květní pupeny pro příští vegetační sezonu. A jsme u matematického vztahu nepřímé úměry. Čím je větší množství plodů na stromě, které se budou dále vyvíjet, tím nižší bude počet květních pupenů založených pro příští rok.

Výrazným rozdílem tohoto vztahu vzniká tzv. střídavá plodnost.

Příroda tuto nerovnováhu sama řeší opadem části plůdků, ale ne vždy v dostatečné míře.

Jeden rok musíme podpírat větve, aby se strom nerozlámal. Drobných plodů je tolik, že nevíme co s nimi. Současně s nadúrodou by se měl tvořit základ příští úrody. Na to však stromu už chybí síly. Po velmi plodném roce nesklidíme v roce následujícím téměř nic.

Je to podobné, jako kdybyste na horskou túru vyrazili s batohem naloženým zásobami pro dovolenou v příštím roce.

Jaro roku 2021 vybídlo k probírce

Jak to zařídit, abychom měli každým rokem přiměřenou úrodu? Někdy bývá každoroční úroda obtížně dosažitelná, zejména když se k popsanému stavu přidá ještě genetický sklon některých odrůd k přeplozování a tím i ke střídavé plodnosti.

  • Jaro 2021 se vyznačovalo velmi silným nasazením květních pupenů ovocných stromů. Pro zkušeného zahrádkáře to byl signál k radikálnímu snížení této násady jarním řezem. Hlubší řez jednak fyzicky sníží počet květů a jednak působí na zvýšení růstové aktivity. Tato pěstitelská strategie má silný účinek momentální i dlouhodobý.

Jestliže tedy pomyslný, zahradnicky zkušený opat kláštera vyhodnotí, že přirozený opad nestačil a že na stromech je stále velký přebytek plodů, pak je potřeba provést psychicky náročnou práci – ruční probírku plodů.

Probírka má za účel vylepšit plody letošní i ty příští

Probírkou se staráme o dobrou úrodu letos i napřesrok

Jak probírat jádroviny a jak peckoviny

Probírkou odstraníme část plodů (jádrovin a některých peckovin) ve vztahu k délce větve tak, aby plod vyživoval určitý počet dobře osvětlených listů.

  1. V červnu bývá na plodonoších jeden nebo 2–5 plůdků. Podle situace hustoty plodných plodonošů na větvích se v některém chocholíku nenechá žádný plůdek, v některém se redukuje počet plůdků zpravidla na jeden. Při této redukci – v chocholíku zůstává jediný plůdek – se odstraňují plůdky vytržením plůdku v místě stopečné jamky. Celá stopka zůstává v chocholíku.
  2. Druhým způsobem je odstřihnutí nebo odříznutí stopky odstraňovaných plůdků. Části stopek zůstávají v chocholíku. Pokud by došlo k oddělení v místě báze stopky, mohl by plůdek odpadnout.
  • V českém sortimentu jabloní je celá řada odrůd vzniklých z odrůdy Rubín, které plodí na konci letorostu.

Také u broskvoní, meruněk a slivoní nebývá přirozený opad dostatečný. Navíc přeplození může být tak masivní, že se stromy rozlámou pod tíhou plodů. Velikost a chuťová kvalita bývá zhoršená. Také v těchto případech je na místě probírka neboli redukce násady plodů.

Peckoviny lze ubírat po jedné, ale zkusit se dá i zatřesení větví či stromkem

Násadě plodů by mělo odpovídat olistění koruny

Zahrádkář filuta třese větvemi

Při velké násadě květů a plodů ovocných dřevin platí známé, že méně znamená více. Probírka je cestou k dobré úrodě. Pokud jste dočetli až sem, drobná rada: Je-li vaše síla větší než síla větví, silně větvemi třeste. Co spadne, to spadne.

Zachovejte si duševní i fyzické zdraví, přátelé zahrádkáři.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

27. 5. 2024

Netkané textilie pomáhají i při ochraně proti škůdcům

V zahrádkářské praxi mají velmi široké využití. Prospívají zdravotnímu stavu a vývoji pěstovaných rostlin a pomáhají i proti škůdcům. Mají i svá rizika.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x