Střechy s vegetací: Chrání před chladem i vedrem, drží vláhu

5. 3. 2023

Zelené střechy zmírňují ve městech negativní vliv velkých zastavěných a zpevněných ploch. Ale i pro dům ve venkovské krajině mají přínos.

Stovky let pokrývají střechy zelení například v chladné Skandinávii nebo naopak v horké rovníkové Africe. Ozeleňování střech se stalo běžným v zemích, jako je Německo či Rakousko. Přibývá jich také v Česku.

Ozelenit střechu lze skoro na jakékoliv stavbě, nejčastěji se objevují na rovných střechách rodinných domů, garáží, hal a kancelářských domů. Ozeleňují se však i střechy s větším sklonem či kolmé stěny.

Ozelenění střechy sluší i chlévu

Severská inspirace: chlév se zelenou střechou

Správný technologický postup je základem úspěchu a funkčnosti zelené střechy. Neobejde se bez patřičné únosnosti stavební konstrukce a správně provedené hydroizolace.

Co umí střechy porostlé vegetací

Rostliny rostoucí na střeše pohlcují prašnost, pomáhají zvlhčovat a ochlazovat vzduch, produkují kyslík.

Podstatným plusem je schopnost vegetace a substrátu zadržovat dešťovou vodu. Při dešti tak voda rovnou neodtéká jako z normální střechy, velká část je však zadržena a odtéká pomalu nebo je vypařována vegetací. Zelené střechy tak napomáhají ke zvýšení zadržování vody v krajině, resp. v zastavěných místech. Mj. tím snižují riziko bleskových povodní.

Zeleň šikmé střechy musí být jištěna proti sesuvu konstrukčními prvky

Zelená střecha se dá instalovat i na kůlnu

Při vhodném výběru rostlin zeleň na střeše poskytuje příhodné podmínky pro hmyz.
Dobrý vliv má střešní vegetace i na samotnou střechu a budovu. Vrstva substrátu a vegetace má významné tepelné a zvukové izolační vlastnosti.

  • Oproti běžné střeše, která se v létě dokáže rozpálit na 60 °C a více, udržuje vegetace teplotu u povrchu okolo 25 °C. V takové budově je v horkém létě příjemné klima.
Rozmarný nápad: zelená stříška ptačí budky

Střešní mini zahrádka na ptačí budce

V zimě střecha budovu chrání před zbytečným ochlazováním, minimalizuje kolísání teplot, tím i namáhání hydroizolaci na rovných střechách. Působí i jako ochrana před UV zářením a mechanickým poškozením, čímž zvyšuje životnost střechy.

Důležitou vlastností je přínos zeleně ke vzhledu a vnímání domu. Střešní zahrady mohou sloužit i jako odpočinkový a relaxační prostor.

Za nevýhodu zelených střech lze pokládat nároky na precizní provedení a nosnost střechy a související vyšší cenu za realizaci a materiál.

Zelená střecha nad infopanelem

Zelenou stříšku nad infopanelem postavili ve Švédsku

Extenzivní zelená střecha

Přizpůsobuje skladbu roslin extrémnějším životním podmínkám, jako je sucho a málo živin. Používají se na ní suchomilné trávy – kostřava červená a ovčí – a byliny (mateřídouška, krvavec menší, řebříček obecný, pažitka aj.), sukulenty (netřesky, rozchodníky) případně mechy.

Zelená střecha

Střecha s vegetací

V tomto případě stačí substrát ve vrstvě do 15 cm. Vzniká tak vlastně suchomilná kvetoucí louka, která vyžaduje minimum péče (2x ročně sečení). Není potřeba ji zavlažovat, ale také není určena k pobytu. Průměrně váha takové extenzivní formy zelené střechy je od 100 do 250 kg/m2.

  • V případě tzv. lehkých zelených střech s výškou substrátu jen okolo 5 cm, je váha jen okolo 50 kg/m2, pěstovat lze zde ale jen netřesky, rozchodníky a mechy.

Intenzivní ozelenění střechy

V takovém případě vzniká na střeše regulérní zahrada, čemuž odpovídá i tloušťka substrátu a zatížení střechy. Substrát dosahuje mocnosti 30 až 100 cm. Zatížení se pak počítá ve stovkách kilogramů až v tunách na metr čtvereční.

Detail střechy s vrstvou zahrady

Vrstva půdy s rostlinami na střechu

Mezi intenzivní formu ozelenění počítáne také střešní plochu s běžným trávníkem určeným k pobytu na něm. Aby rostl, zajistíme mu dostatek substrátu s živinami a zejména vláhu.

Základem zelené střechy je izolace

Samotné složení jednotlivých vrstev musí zaručit neproniknutelnost vody a kořenů do samotné střechy.

Jako základ se pokládá ochranná geotextilie, na ni hydroizolační fólie, kterou před mechanickým poškozením opět kryje geotextilie. Následuje vrstva drenážní (keramzit, písek, drenážní textilie, plastové prefabrikáty) překrytá geotextilií sloužící jako filtrační vrstva. Až teprve pak přichází na řadu samotný substrát.

U šikmých střech je nutné ještě počítat s prvky znemožňujícími sesouvání substrátu.

Foto autor

Přihlášení k odběru komentářů
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Mějte ze zahrady radost

2v1: tipy na zahradu i do kuchyně

časopis Zahrádkář 4/2024 předplatit →darovat předplatné →

Kalendárium

16. 4. 2024

Kdy vysazovat stálezelené listnaté dřeviny? Nejlépe v dubnu

Duben je ideální dobou pro výsadbu stálezelených listnáčů. Ceněny jsou díky své zeleni během zimy. Druhy okrasné i květem nebo plody budou ozdobou zahrady celý rok.

zobrazit další rady a tipy
0
Oceníme váš názor či připomínku. Komentujte.x